KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský resort rozdělí v 19. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova více než miliardu korun

17/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

14.5.2013

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl schválil pravidla pro 19. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova (PRV). V něm můžou zájemci žádat o podporu na přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, na poradenské služby, na obnovu lesů po kalamitách nebo na podporu společenských funkcí lesa. Celkem v tomto kole dostanou žadatelé přibližně 1,029 miliardy korun.

Zemědělci, potravináři a lesní hospodáři, kteří chtějí v 19. kole PRV získat dotace na rekonstrukci i výstavbu zemědělských a potravinářských provozů, jako jsou například jatka a mlékárny, můžou podat žádost od 19. června do 2. července. Podpora je také určená těm, kteří budují turistické stezky v lesích nebo pořádají poradenské služby zvyšující konkurenceschopnost lesních a zemědělských hospodářů.

„Ministerstvo zemědělství rozdělí přes svou platební agenturu Státní zemědělský intervenční fond žadatelům přibližně jednu miliardu a třicet milionů korun. Konečná částka bude ještě upravená podle aktuálního kurzového přepočtu a zvýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Veškeré dotace budou zájemcům proplaceny do konce roku 2015. Mezi největší změny pravidel v 19. kole patří, že nově se bude podpora vztahovat i na pořízení nákladních aut s chladící nebo mrazící jednotkou pro převoz potravin.

„Nově budou moci získat podporu v 19. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova i potravináři, kteří působí na území hlavního města Prahy. Ti dosud na dotace, které přidávají hodnotu zemědělským a potravinářským produktům, nárok neměli. Také budou nově preferováni ti, kteří získali ocenění Regionální potravina,“ řekl Petr Bendl.

Žádost o dotaci musí zájemce odeslat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF a následně doručit podepsané potvrzení z Portálu farmáře SZIF osobně nebo poštou na příslušný regionální odbor SZIF nebo jej zaslat do datové schránky SZIF.

Úplné znění pravidel pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova v 19. kole, najdou zájemci na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a také na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství