KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Visegrádská čtyřka jednala v Krakově o tabáku i o reformě evropské zemědělské politiky

21/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

20.5.2013

Tisková zpráva – O návrhu tabákové směrnice jednali v polském Krakově ministři zemědělství zemí Visegrádské čtyřky a dalších tří zemí. Zástupci České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Slovinska v závěru minulého týdne debatovali také o reformě Společné zemědělské politiky po roce 2013.

Cílem revize tabákové směrnice musí být nalezení nejefektivnějšího způsobu, jak ochránit lidské zdraví a zároveň snížit negativní dopady na celý sektor výroby tabáku a tabákový průmysl, které by mohly vést ke snížení výroby, a tím ztrátě pracovních míst. Na tom se v Krakově shodli zástupci zemědělských resortů zemí Visegrádské čtyřky (V4), Bulharska a Rumunska. Důležité podle nich také je, aby revize směrnice nepřispěla ke zvýšení poptávky po produktech pocházejících ze zemí mimo EU a k nárůstu nelegálního obchodu s tabákovými výrobky.

„Trh s tabákem je pro skupinu zúčastněných států velmi důležitý, a proto musíme aktivně vstupovat do jednání o tabákové směrnici, která se projednává na evropské úrovni,“ řekla náměstkyně českého ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková.

Návrh tabákové směrnice předpokládá například zákaz výroby a prodeje cigaret s mentolovou příchutí nebo tenkých cigaret tzv. slim.

„Česká republika oceňuje komplexnost návrhu tabákové směrnice a považuje za žádoucí například zvětšení nápisu s varováním na krabičkách cigaret. Některé zákazy a regulace určitých tabákových výrobků ale mohou být dle našeho názoru nepřiměřené a vést ke snížení výroby, jež by mohla mít vliv na zaměstnanost v regionech a rovněž na příjem do státního rozpočtu,“ uvedla Jaroslava Beneš Špalková.

Česká republika také považuje Evropskou komisí navrženou osmnáctiměsíční lhůtu, do kdy se musí jednotlivé členské státy tabákové směrnici přizpůsobit, za příliš krátkou.

Při debatě o Společné zemědělské politice po roce 2013 zastávají všechny země V4  shodný názor o dobrovolně vázaných podporách (tzv. coupling). Prioritou je dosáhnout jednotného limitu pro nové i staré členské státy EU. Česká republika spolu s dalšími zeměmi V4 usiluje, aby se dohodnutých 12 % navýšilo na 15 %. Shodný postoj má V4 i k prodloužení systému jednotné platby na plochu SAPS. Na jednání byla dále zmíněna témata možnosti transferu prostředků mezi pilíři či schémata pro malé a mladé zemědělce.

Tiskové oddělení MZe