KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Venkov jako místo sociálního smíru

29/05/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Memorandum Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje podepsali v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí v Praze letos 18. května v podvečerních hodinách předseda České biskupské konference kardinál Duka, předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR František Winter, předseda spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jana Jurenčáková. „Jeho cílem je zajistit na venkově rozvoj takových činností, které povedou k osvobození jeho obyvatel od pocitu bezvýznamnosti díky jejich zapojení do rozvojových aktivit a možnosti podílet se na úspěšné realizaci partnerských projektů.

Signatáři mimo jiné požadují, aby byla ze strany státu výrazně podporována realizace projektů v oblasti sociálních, charitativních a vzdělávacích aktivit, jejímž cílem je obnova a udržování základních morálních a etických hodnot ve venkovském společenství, mezigenerační spolupráce, boj s chudobou, prezentace nezaměstnanosti a sociální exkluze.

Kardinál Dominik Duka připomněl, že s přijetím zákona o majetkovém vyrovnání dochází konečně k odblokování majetku obcí, krajů i některých státních institucí. Blokovaný majetek v řadě případů dosud bránil či zpomaloval rozvoj obcí. Nyní bude sloužit všem občanům. „Navrácení části historického církevního majetku bude představovat možnost spolupráce církví s obcemi na mnoha aktivitách, které napomohou rozvoji komunitního života. Církev byla a je součástí místních komunit a získáním majetkové samostatnosti může efektivněji přispívat k rozvoji kultury, školství či sociálních služeb v místě svého působení, uvedl Duka.

Na dotaz, co dál ve vztahu k venkovu preferuje, řekl, že nejde jen o venkov, i když mimo Prahu je celá Česká republika statutárně vlastně venkovem. „Zjednodušeně řečeno, naše republika se stává jakýmsi překladištěm cizí produkce, a to mne velmi znepokojuje. Přál bych si, aby na našem trhu převažovaly dobré a kvalitní české potraviny u nás vyprodukované.“

Dále Dominik Duka přítomné upozornil na narůstající napětí ve světě z hlediska různých atentátů, živelných pohrom a tak dále. „Mít svou produkci v dostatku je právě dnes velmi důležité, na to kladu důraz a upozorňuji, že není vůbec od věci, když třeba USA mají na zásobách obilí v dostatku na příštích patnáct let,“ řekl kardinál. Živě mu přitakal i předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a zcela vyvracel novinářům jakékoli neshody nebo jisté napětí mezi jím zastupovanou organizací a Agrární komorou ČR. „Žádné spory nemáme, naopak dál se dobře vyvíjí naše spolupráce, a pokud má kdo na mysli pilíře I a II, z nichž se čerpají peníze z Programu rozvoje venkova, není problém vždy vše prodiskutovat,“ uvedl Kavala

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova