KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sedmnácté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude otevřeno v červnu 2013

23/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

21.5.2013

Tisková zpráva – Zájemci o dotace z Operačního programu Rybářství o ně mohou žádat od 18. června, kdy bude otevřeno další kolo příjmu žádostí. Všechna opatření, na něž budou v rámci tohoto kola žádosti přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.

V rámci 17. kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 budou moci žadatelé zasílat Žádosti o dotace na projekty v opatření:

1)   3.1. Společné činnosti, záměr b) Podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství – příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko, vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství a výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství.

2)   3.4. Pilotní projekty záměr a) testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích – příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Dotace může být rovněž poskytnuta rybářským svazům.

Žádosti o dotace budou přijímány pouze plně elektronickou cestou, bez nutnosti osobní účasti žadatele na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF).

Příjem žádostí pro výše uvedená opatření začne 18. června 2013 v 9.00 hodin, kdy bude žadatelům umožněno zasílat elektronicky podepsané Žádosti o dotace s přílohami přes Portál farmáře na příslušný RO SZIF.

Příjem žádostí končí 24. června 2013 ve 13.00 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách SZIF www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.

Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 (včetně instruktážního listu) na otevíraná opatření a záměry bude zveřejněna na Portálu farmáře SZIF od 4. června 2013.

 

Tiskové oddělení MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR