KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Při podpoře zemědělského exportu bude Ministerstvo zemědělství spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu

16/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

15.5.2013

Tisková zpráva – Náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková a náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka podepsali memorandum o spolupráci mezi oběma ministerstvy. Jeho cílem je rozvoj společných aktivit na podporu zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky a souvisejícími technologiemi.

Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zakotvuje zásady efektivní spolupráce obou resortů při vytváření podmínek pro společnou podporu českého zemědělského exportu, jeho růstu – zejména podílu vysoce zpracovaných produktů – a diverzifikace vývozních trhů, především v zemích mimo Evropskou unii. K aktivitám v oblasti zemědělského exportu, při nichž budou obě ministerstva úzce spolupracovat, patří například zapojení do mezivládních pracovních orgánů pro bilaterální spolupráci, zajišťování, sdílení a výměna informací ve všech oblastech exportní podpory zemědělské produkce a příprava, organizování a hodnocení podnikatelských misí.

V memorandu jsou uvedeny země, které jsou z hlediska MZe pro podporu vývozu zemědělských a potravinářských výrobků a technologií rozhodující. Mezi klíčové patří mj. Ruská federace, Ukrajina, Kazachstán, Bělorusko, Arménie, Gruzie, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čína, Indie, Japonsko, Korea, Vietnam, USA, Kanada, Brazílie, Irák, Turecko a Mexiko.

Podepsání memoranda navazuje na projekty Exportní strategie ČR pro období let 2012 – 2020 a dokumenty MZe „Strategií pro růst – české zemědělství a potravinářství po roce 2013“ a projekt pro identifikaci exportních příležitostí agrobyznysu.

Obdobné memorandum, které zakotvuje spolupráci Ministerstva zemědělství tentokrát s Ministerstvem zahraničních věcí u aktivit cílených na podporu exportu produktů českého zemědělství a technologií, bylo uzavřeno koncem března.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství