KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pěstování luskoobilných směsí (LOS) na MEO půdách

16/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Od roku 2013 bude pěstování zmíněných směsí považováno za půdoochranou technologii (PT) a bude splněním podmínek standardu GAEC 2 na MEO půdách pouze za dodržení přesně specifikovaných parametrů porostu.

Problematika pěstování LOS byla řešena v rámci Monitorovacího výboru Cross Compliance, kdy zemědělské nevládní organizace deklarovaly zájem o povolení pěstování LOS na mírně erozně ohrožených (MEO) půdách.
 
Po mnoha jednáních, která se v roce 2012 uskutečnila mezi MZe, VÚMOP a SZIF bylo dohodnuto, že v roce 2012 bude pěstování širokořádkové plodiny bob setý nebo sója jako součásti LOS považováno za specifickou půdoochrannou technologii (PT), která vyhovuje podmínkám standardu GAEC 2 na MEO půdách a to bez hodnocení jakýchkoli parametrů porostu.
 
Dále bylo dohodnuto, že od roku 2013 bude pěstování zmíněných směsí považováno za PT a bude splněním podmínek standardu GAEC 2 na MEO půdách pouze za dodržení přesně specifikovaných parametrů porostu.
 
Dle vyjádření VÚMOP lze pěstování LOS na MEO půdách považovat za PT v případě, že:

  • plodiny obsažené ve směsi se na metr čtvereční výsevku LOS nahodile střídají;
  • na metr čtvereční výsevku LOS v meziřádkovém rozmezí do 15 cm se nachází min. 50% zastoupení obilných stébel;
  • LOS obsahuje z výčtu širokořádkových plodin pouze bob setý nebo sóju.

 
MZe tedy přistoupilo k povolení pěstování LOS obsahujících bob setý nebo sóju na MEO půdách při dodržení výše uvedených parametrů garantovaných z půdoochranného hlediska VÚMOP.