KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Opět hovězí maso s koňským, tentokrát z Lotyšska

17/05/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Systémem rychlého varování RASFF jsme obdrželi informaci o falšovaném dušeném hovězím z Lotyšska, surovinou z Polska, přes Německo v němž se uvádí i distribuce do ČR.

Dodatečné oznámení zasílá Německo a uvádí, že ve výrobcích dušeného hovězího (různé druhy, různé obaly) byla zjištěna přítomnost nedeklarovaného koňského masa (87 %), čímž došlo k porušení Nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002.

Identifikace zásilky:

Název: Geschmortes Rindfleisch, Beef stewed, dušené hovězí
Druh: Stewed beef with buckwheat, 325 g
Doba minimální trvanlivosti: 7. 2. 2015
Druh: Beef stewed with rice, 325 g
Doba minimální trvanlivosti: 7. 2. 2015
Druh: Beef Stewed Military quality, 320 g
Doba minimální trvanlivosti: 7. 2. 2015
Druh: Beef stewed Army quality, 320 g
Doba minimální trvanlivosti: 5. 2. 2015

Čísla šarží pro Českou republiku: L 126-3/A022313, 67L/46-1/A022313

Výrobce: „SIA“ Kuršu Zeme, Ceribas, Pures pag, LV-3124 Tukuma,

Schvalovací číslo: LV A 022313

Distributor v ČR: SLCO GmbH & Co. KG Kulmbacher Str. 42, 95326 Kulmbach 

Zásilky byly dovezeny do ČR v období od 4. 6. 2011 do 7. 2. 2013 a to do těchto firem:
Dalenka, U Muzea 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, CZ 51A00636, množství 36 konzerv, datum doručení 7. 2. 2013
Glazov a Company s.r.o., Uruguayská 129/7, Praha 2, datum doručení 19. 10. 2012, 36 konzerv
Radevic and co s.r.o., Dejvická 255/18, Praha 6, datum doručení 30. 3. 2012, 36 konzerv
Pashovka, slovanská 19, Plzeň, datum doručení 25. 2. 2012, 36 konzerv
ZES SAAR s.r.o., Vladislavova 13, Praha 1 datum doručení 30. 9. 2011, 36 konzerv
Glazov and Company s.r.o., Zahradní 360, Jelenec u Prahy, datum doručení 4. 6. 2011, 36 konzerv

Státní veterinární správa požádala krajské veterinární správy pro kraj Liberecký, Středočeský a Plzeňský a Městskou veterinární správu v Praze o okamžité provedení šetření. To znamená došetřit dotyčné šarže a příjmové doklady, zásilky pozastavit, celkem by mělo jít o 144 konzerv, popřípadě uložit stažení, pokud již byly některé výrobky prodány. Zdá se, že tomu tak v mnoha případech došlo, takže kdo takovýto výrobek, konzervu, má doma, nemusí se obávat zdravotní závadnosti, ale může ji vrátit prodejci.

Výrobky sice nevykazují známky zdravotní závadnosti, jde však o falšování, nahrazení dražší suroviny levnější, a to je pochopitelně v rozporu s platnými předpisy. Takže pokud již někdo dušené hovězí s koňským snědl, nic mu nehrozí, výrobky se stahují z důvodu, že obsah koňského masa nebyl na etiketě uveden a výrobce není schopen doložit jeho původ.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS