KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obezřetnost je na místě

30/05/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Leckdo vnímá státní veterinární dozor, tedy Státní veterinární správu, jako toho, kdo brání naše státní území před zavlečením všech možných nákaz, a bude mít pravdu.
Ale podílet se na ochraně může přece každý! Například tím, že bude brát vážně informace o územích, kde se vyskytuje například slintavka a kulhavka, vzteklina, klasický mor prasat a celá řada dalších nákaz. Zejména těch, kterých je naše země prostá.
Pozor tedy například při cestování do Turecka, kde jsou stále hlášena ohniska slintavky a kulhavky či vztekliny.  Podobné to je na Balkáně, kde jsou ohniska vztekliny v Řecku nebo Rumunsku, kde navíc je opět hlášena infekční anémie koní. Ve Francii se opět vyskytla tuberkulóza u skotu, ve Španělsku nízce patogenní aviární influenza (ptačí chřipka), v Maďarsku též infekční anémie koní. V Polsku tuberkulóza skotu, leukóza skotu a opět vzteklina.
Zejména vzteklinu nelze brát na lehkou váhu, vyskytuje se v bezprostředním okolí ČR, naposledy to bylo na Slovensku, nyní opět v Polsku. Dokonce Státní veterinární správa uvažuje, přiblížily-li by se výskyty k našim hranicím, že bychom se opět vrátili k letecké vakcinaci lišek, ty jsou totiž rezervoárem této nákazy, která je pro člověka smrtelná.
Proto také Státní veterinární správa upozorňuje na dovozy chovných zvířat vnímavých na vzteklinu z Polska či Slovenska, tj. psů a koček, o nelegálních dovozech nemluvě, to se přece nesmí! Riziko zavlečení této nákazy je opravdu reálné. Naposledy jsme na tuto skutečnost upozorňovali v březnu. Zejména se to týká těch, kdo by chtěli „zachránit“ z takovýchto zemí opuštěné psy. Dovoz je možný jedině tehdy, když jsou psi, popřípadě kočky, prokazatelně vakcinováni proti vzteklině!!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS