KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Národní doplňkové platby k přímým podporám – Stanovení sazby TOP-UP 2012

03/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

2.5.2013

Tisková zpráva – Ministr zemědělství stanovil výši národních doplňkových plateb TOP-UP za loňský rok. Podpora je určena na citlivé sektory, konkrétně pro pěstitele chmele a brambor na výrobu škrobu. Nárok na ni mají také osoby hospodařící na zemědělské půdě a chovatelé ovcí, koz, masných krav a přežvýkavců. Celkem se mezi zemědělce rozdělí platbami ve formě TOP-UP přibližně 450 milionů korun.

„Přestože nebyly ve státním rozpočtu vyčleněny peníze pro národní doplňkové platby k přímým podporám, Ministerstvu se podařilo zajistit dodatečné finanční prostředky pro tyto platby z prostředků příjmů Pozemkového fondu a z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství z minulých let,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Sazby byly stanoveny v následující výši:

TOP-UP Jednotka Sazba Kč/jednotka
Chmel ha 6 907,20
Ovce, kozy VDJ 370,97
KBTPM* VDJ** 778,43
Přežvýkavci VDJ 504,56
Zemědělská půda ha 491,43
Brambory – škrob t 2 190,88

Poznámka:

*KBTPM = krávy bez tržní produkce mléka

** VDJ= velká dobytčí jednotka = přepočítávací jednotka stanovená pro přepočet jednotlivých druhů hospodářských zvířat na sčitatelný společný základ, zohledňující hmotnost a věkovou kategorii zvířat.

Národní doplňkové platby TOP-UP jsou poskytovány k jednotné platbě na plochu zemědělské půdy (SAPS). Žadatel nemá na platbu TOP-UP nárok, pokud nemá nárok na platbu SAPS. Platby TOP-UP jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond rozhodne o přidělení podpory už v průběhu května.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství