KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství schválilo využívání nových technologií na polích ohrožených erozí

16/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

10.5.2013

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství schválilo další dvě metody hospodaření na erozně ohrožených plochách. Zemědělci budou moci nově ošetřit mírně erozně ohroženou půdu, na které pěstují cukrovou řepu, podrýváním. Také na těchto půdách mohou využít pěstování směsi obilnin s bobem setým nebo se sójou.

Ministerstvo zemědělství se rozhodlo od letošního roku zařadit na seznam specifických půdoochranných technologií podrývání. Zemědělci budou dodržovat tuto technologii na mírně erozně ohrožených půdách, na kterých pěstují cukrovou řepu.

V letošním roce učinilo Ministerstvo vstřícný krok a nebude po zemědělcích vyžadovat, aby při podrývání dodrželi minimální hloubku 35 centimetrů. Zemědělci bude letos stačit, když ohlásí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu půdní bloky, které na podzim podryl a doloží vlastnictví nebo pronájem kypřiče. Hospodáři tak budou mít rok na to, aby se na novou metodu připravili, příští rok už budou muset pole podrývat do požadované hloubky 35 centimetrů. Tato metoda zabrání zbytečnému odplavování zeminy z polí. O změně byli pěstitelé cukrovky informování už loni.

Další nově zařazenou specifickou půdoochrannou technologií, kterou Ministerstvo zemědělství v roce 2013 schválilo, je pěstování bobu setého a sóji ve směsi s obilovinami na mírně erozně ohrožených půdách, pokud zemědělec dodrží přesně stanovená pravidla. Tyto širokořádkové plodiny se na poli musí střídat s obilninami, aby byla zajištěna ochrana půdy před erozí.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství