KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství chystá pracovní skupinu pro antibiotika

17/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

14.5.2013

Tisková zpráva – Dlouhodobě udržitelným užíváním antibiotik se bude zabývat pracovní skupina, kterou připravuje Ministerstvo zemědělství. Pracovní skupina pro antimikrobika bude klást důraz zejména na ochranu spotřebitele a stále se zvyšující rezistenci vůči antibiotikům jak v humánní, tak veterinární medicíně.

Účinnost antimikrobik ve veterinární medicíně je stále více ohrožena narůstající rezistencí, kterou může provázet vyšší úmrtnost, komplikace při léčbě infekcí v chovech, zvýšení nákladů na veterinární péči a nežádoucí ovlivnění lidského zdraví. Potřeba odstranit
z veterinární medicíny nadužívání antibiotik je proto z hlediska ochrany veřejného zdraví velmi důležitá.

Vznikající pracovní skupina bude složena ze zástupců zainteresovaných státních institucí, nevládních organizací a výzkumných a akademických institucí. Vzhledem k úzké návaznosti na oblast ochrany zdraví se počítá i se zástupcem Ministerstva zdravotnictví.

Pracovní skupina bude řešit mimo jiné otázky přístupu Ministerstva zemědělství k naplňování Národního antibiotického programu. Kromě dlouhodobě udržitelného používání antimikrobních léčiv bude skupina usilovat také o zachování maximálního možného spektra léčivých látek pro potřeby léčby zvířat.

Skupina by se měla také zabývat postavením veterinárního lékaře v předepisování léčiv, analýzou současného způsobu použití a racionalizaci podmínek pro používání antibiotik. Výstupy z práce skupiny by se měly stát základem koncepčních i legislativních návrhů.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství