KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAPA – VÝSLEDKY KONTROL

30/05/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Na této stránce jsou přehledné, mapové zobrazení výsledků kontrol v oblasti veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví.

 
Kontrolní činnost vychází z evropské* a české** legislativy. Hlavním cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví v celém potravinovém řetězci, počínaje zemědělskou prvovýrobou, přes zpracování, přepravu a skladování po prodej živočišných produktů. Jde zejména o péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lid.
 
Právě proto nyní Státní veterinární správa dává možnost každému se přesvědčit o rozsahu a účinnosti státního veterinárního dozoru. Na této stránce se lze dozvědět o závadách, které zjistili úřední veterinární inspektoři v potravinářských podnicích a prodejnách, které spadají do kompetence Státní veterinární správy. Každý návštěvník, zákazník, se může přesvědčit o transparentnosti státního veterinárního dozoru a může si udělat obrázek o tom, jak ve světle stále nových potravinových skandálů, v Evropě i jinde ve světě, vypadá situace v ČR.
 
Jak na to? Při práci s mapou nejprve vybrat požadovaný datový soubor a zvolit časové období. Do mapových výstupů se údaje zapracovávají co nejdříve po jejich zjištění, zpravidla do 24 hodin. Je-li například zvoleno období právě probíhajícího měsíce, ukážou se v mapě nálezy od počátku tohoto měsíce do „včerejška“.
V mapě se objeví barevné body, z nichž každý představuje lokalizaci konkrétní akce státního veterinárního dozoru. Po kliknutí na každý bod se zobrazí detailní popis kontrolované prozovny a současně ve výčtu po pravé straně se pásový kurzor nastaví na tuto provozovnu. A po kliknutí na CZ nebo název provozovny je možné se dozvědět detaily. Začít je možné také v seznamu provozoven vpravo.
Státní veterinární správa počítá s tím, že tento systém informování veřejnosti bude průběžně zdokonalován a rozšiřován o další oblasti státního veterinárního dozoru.
 

* Zejména nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, nařízení (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, nařízení (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

**Zejména zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tj.veterinární zákon) a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tj. zákon o potravinách) včetně jeho prováděcích vyhlášek, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, včetně jeho některých prováděcích předpisů (tj.zákon o léčivech).