KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelksých cen potravinářského zboží – březen 2013

03/05/13
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

KOMENTÁŘ

Ceny výrobců v zemědělství se za březen 2013 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 12,5 %; přitom byl vykázán nárůst cen rostlinné výroby o 27,0 %. Ceny živočišné výroby byly nižší o 1,6 %.

Ceny rostlinných výrobků ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku v březnu 2013 významně ovlivnil růst cen obilovin o 32,5 % a brambor o 36,7 %. U zeleniny a zahradnických produktů bylo vykázáno zvýšení cen o 24,7 % a ovoce vykázalo zvýšení o 0,4 %.

V živočišné výrobě, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, ceny všech sledovaných druhů jatečného skotu vykázaly vzestup o 6,3 %. Ke zvýšení cen došlo u krav jatečných o 9,1 %, u prasat jatečných o 2,8 %, u býků jatečných o 4,8 % a jalovic jatečných o 9,6 %. Pokles cen byl vykázán u telat jatečných o 2,8 % a u mléka o 4,5 %.
 
U potravinářské pšenice byla průměrná cena v březnu 2013 6 117 Kč/t, a proti březnu roku 2012 se zvýšila o 1 778 Kč/t, cena krmné pšenice se proti stejnému období loňského roku zvýšila o 1 589 Kč/t a dosáhla v lednu 2013 výše 5 695 Kč/t.

V březnu 2013 průměrná cena jatečných býků v živém dosáhla výše 46 807 Kč/t (ve stejném měsíci předchozího roku 44 660 Kč/t), u telat jatečných v živém dosáhla výše 56 017 Kč/t (ve stejném měsíci předchozího roku 57 637 Kč/t) a u jatečných prasat v živém průměrná cena dosáhla 31 451 Kč/t (ve stejném měsíci předchozího roku 30 602 Kč/t).

V březnu 2013 byla průměrná cena mléka tř. Q 8 056 Kč/tis.l, a proti stejnému měsíci předchozího roku se snížila o 295 Kč/tis.l.

Ceny výrobců potravin a pochutin od začátku roku proti stejnému období předchozího roku vykázaly nárůst o 5,2 %. Ceny stouply u konzervovaného masa a masných výrobků o 4,8 %, u upraveného a konzervovaného ovoce, zeleniny o 2,2 %, u mlýnských a škrobárenských výrobků a škrobů o 14,4 %, u pekařských výrobků a těstovin o 1,8 %, u mléčných výrobků o 0,2 % a u rostlinných a živočišných olejů a tuků o 14,2 %.

Zvýšení spotřebitelských cen potravinářského zboží ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je 4,1 %. K vzestupu cen došlo u masa o 6,7 %, u pekárenských výrobků, obilovin o 1,2 %, u brambor o 51,6 %, u ovoce o 10,5 %, u zeleniny o 16,5 %, u olejů a tuků o 0,7 % a u ryb o 11,0 %. Naopak k poklesu došlo u mléka, sýrů a vajec o 4,2 %.

Významnější rozdíl mezi vývojem cen výrobců potravin a pochutin a spotřebitelských cen potravinářského zboží je u rostlinných a živočišných olejů a tuků (růst cen výrobců o 14,2 %), proti vykázanému růstu spotřebitelských cen u olejů a tuků (o 0,7 %) a u mléčných výrobků (růst cen výrobců potravin a pochutin o 0,2 %), proti vykázanému poklesu spotřebitelských cen u mléka, sýrů a vajec o 4,2 %.

Metodické vysvětlivky
Komentář

Tabulková část
Tab. 1 Index cen zemědělství – stejné období předchozího roku = 100
Tab. 2 Index cen zemědělství – průměr roku 2010 = 100
Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců za potravinářské výrobky podle CZ – CPA
Tab. 4 Index cen průmyslových výrobců za sekce, subsekce a oddíly podle CZ – CPA
Tab. 5 Indexy spotřebitelských cen v roce 2013
Tab. 6 Porovnání prům. spotřebit. cen, cen zeměd. výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč
Tab. 7 Průměrné ceny zemědělských výrobců v Kč
Tab. 8 Průměrné ceny zemědělských výrobců podle krajů v Kč
Tab. 9 Průměrné ceny průmyslových výrobců v Kč
Tab. 10 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží v Kč

Grafická část
Graf 1 Vývoj indexů cen
Graf 2 Porovnání průměrných cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen u vybraných druhů zboží – Pšenice potravinářská a mouka hladká
Graf 3 Porovnání průměrných cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen u vybraných druhů zboží – Mladý býk (SEU) v JUT a hovězí maso zadní bez kosti
Graf 4 Porovnání průměrných cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a spotřebitelských cen u vybraných druhů zboží – Mléko kravské a polotučné mléko
Graf 5 Průměrné ceny (rostlinná výroba)
Graf 6 Průměrné ceny (živočišná výroba)

 

Informace ze dne 30. 4. 2013 ke stažení