KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Falšování medu

23/05/13
viz. zdroj

Zdroj: TZ AK ČR v Praze, ze dne 22.5.2013

Med jako přírodní produkt se těší oblibě po tisíciletí. Díky různým programům na podporu spotřeby medu,  stoupá roční spotřeba medu v České republice. Český zákazník stále více nakupuje tento med v supermarketu. Bohužel v obchodech je místo medu nabízený falšovaný med pochybné kvality z druhého konce světa.

Jak se falšuje med, aneb plniči vždy o krok před námi?

Původ medu se v laboratoři zjistit nedá.Rozborem medu jsme schopni zjistit jaká pylová zrna obsahuje.Český med by měl obsahovat pylová zrna tuzemských rostlin.Tomu se plnič vyhne vysokotlakou filtrací, která odstraní pylová zrna.Častější je pak případ, že se smíchá tuzemský a zahraniční med.

Na výrobek se pak napíše "Směs medů z EU a mimo EU". Proč tam výrobce nenapíše "med ze zeměkoule"?

Díky nedostatku vstupní suroviny jsou plniči donuceni med ředit. Stále častěji ředí med sirupy vzniklými štěpením kukuřice obilí apod.  A jaký je za to postih ? Žádný .Protože není porušen žádný předpis. Norma EU totiž stanoví, že med musí obsahovat maximálně určité množství vody, sacharózy, fruktózy a dalších látek. Pokud se tedy tyto parametry nepřekročí, a plnící firmy jsou odborníci, kteří si na to samozřejmě dávají pozor, jsou nepostihnutelní.

Tohle všechno když je dodrženo, tak i kdyby ten výrobek byl z bramboru nebo kukuřice a měl ty správné parametry, nelze výrobce potrestat. Laboratoř někdy ví na sto procent, že med je falešný, ale není to nic platné, protože to nedělají amatéři, a ti si pohlídají, aby nešli na trh s něčím, co odporuje normě.

Dalším problémem je tepelné poškození medu přehřátím.Dovozový med v plechových sudech, putující na lodi přes rovník je vystaven vysoké teplotě.Přehřátím medu narůstá hodnota hydroxymethylfurfuralu . Norma EU stanoví, že med může mít maximálně 40 miligramů hydroxymethylfurfuralu (u českého medu je to 20 mg), což je látka, která vzniká jednak stářím medu, ale především přehřátím. U tropických medů předpis říká, že mohou mít až 70 mg hydroxymethylfurfuralu. Když plniči „med přehřejí, stále se dostávají do normy a kontrola je musí nechat projít".

Budoucnost kvalitního medu v ČR
Požadujeme důslednost při kontrolách. Při zajištění falšovaného medu v jedné provozovně řetězce, provedení dalších kontrol u stejného výrobku v dalších provozovnách daného řetězce.Nestahovat pouze výrobky z jedné provozovny.

Jasné označení země původu výrobku. Český med je 100% med z ČR a nesmí v něm být příměsi z EU a mimo EU. S tím se shodujeme s návrhem Potravinářské komory, která chce jasné označení země původu prosadit v novele zákona o potravinách.

Informovat zákazníka, že se nejedná o med ale o směs medu a sirupu. Nesmíme mást zákazníka , zákazník musí dostat na výběr. Je jen na něm jestli si koupí kvalitu, nebo náhražku pochybného původu.
Jak pozná zákazník kvalitní med?
Včely vždy produkují kvalitní med. Kvalitní med podléhá krystalizaci – tuhne.
Kupujte pouze český med, žádnou směs ze zemí EU a mimo EU.
Jistou zárukou jsou medy oceněné v soutěži Český med, KlasA.
V mnohých regionech získaly špičkové medy ocenění regionální potravina.
Najděte si ve svém okolí na Internetu svého včelaře. Zjistěte si v jakých podmínkách produkuje med. Většinou budete překvapeni, že cesta ke kvalitnímu medu přímo od včelaře je kratší než do nejbližššího supermarketu.

Martin Macháček, martin@apiscech.cz, 777 627 846