KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EU zakázala pesticidy zabíjející včely

09/05/13
viz. zdroj

Zdroj: www.bio-info.cz

Hlasy 15 členských států ukončily používání některých nebezpečných pesticidů –  neonikotinoidů – které ohrožují včely.   

Evropská komise dnes rozhodla o přikročení k evropskému zákazu používání nebezpečných pesticidů, které dle řady vědeckých studií ohrožují život včel. 

Celosvětový pokles včelstev je alarmující problém. 84 procent rostlinných druhů pěstovaných v Evropě, které představují 76 procent produkce potravin, závisí na opylování včelami. Přínos opylovačů pro evropské zemědělství dosahuje podle Evropské komise každý rok 22 miliard EUR. K poškozování zdraví včel přispívá sice mnoho faktorů, ale dlouhodobě jsou podezřelými číslo jedna některé pesticidy.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin potvrdil, že akutní ohrožení včel představuje jedna konkrétní skupina pesticidů – tzv. neonikotinoidy.

Zatímco ještě minulý rok Evropská komise tvrdila, že se zatím nepodařilo najít souvislost mezi neonikotinoidními pesticidy, pokud jsou správně používány, a problémem úmrtností včel, nedávno na zasedání Výboru pro životní prostředí v Evropském parlamentu potvrdila, že svůj názor přehodnotila. Vše údajně změnily tři studie z roku 2012 a závěry Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) z minulého týdne.

 

Přestože včelaři i vědci po celém světě označují neonekotinoidy za hlavní příčinu vymírání včel již od devadesátých let, přestože se europoslanci i neziskové organizace snaží již mnoho let, aby došlo ke změně legislativy a přestože některé státy dokonce zakázali používání neonekotinoidů na svém území kvůli obavám z ohrožení včelích populací, neonekotinoidy se za posledních dvacet let staly jedněmi z nejpoužívanějších pesticidů na světě.

Chemické společnosti, které tyto pesticidy vyrábějí nadále tvrdí, že závěry EFSA byly učiněny pod silným politickým tlakem a že nereflektují současné vědecké závěry. Zákaz neonikotinoidů podle nich nijak nepřispěje ke zlepšení současného stavu včel. To ale odporuje zkušenostem v Itálii, kde se stav včelstev rapidně zlepšil po zákazu používání zmiňovaných pesticidů.

Země, které hlasovaly proti přijetí zákazu nebezpečných pesticidů: Velká Británie, Česká republika, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Rakousko a Partugalsko. Irsko, Litva, Finsko a Řecko se hlasování zdrželi. Pro zákaz hlasovali zástupci těchto zemí:  Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Kypr, Německo, Lotyšsko, Luxembourg, Malta, Nizozemí, Polsko, Slovinsko a Švédsko. 

Zdroj: EU, Reuters, Gardien