KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Dohoda o obecném přístupu k návrhům nařízení EP a Rady ohledně SRP a SOT v oblasti rybářství a akvakultury

03/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

19.4.2013 – Na tematicky zaměřeném rybářském zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 12. 6. 2012 v Lucemburku bylo dosaženo dohody o obecném přístupu ke dvěma hlavním bodům reformního balíčku SRP – konkrétně jde o návrhy nařízení EP a Rady ohledně SRP a SOT v oblasti rybářství a akvakultury. Nebylo však dosaženo dohody v případě provedení zákazu výmětů a možnosti zavedení kvót pro vedlejší úlovky (články 15 a 16), odpovědnosti za plnění povinností v oblasti životního prostředí, které mají dopad na rybolovné činnosti (článek 12), definici (článek 5), aktů v přenesené pravomoci a bodů odůvodnění. U těchto zbývajících bodů bylo dosaženo obecného přístupu Rady dne 26. 2. 2013.

Přílohy
Obecný přístup – únor 2012  (PDF, 173 KB)

Obecný přístup SRP – červen 2012  (PDF, 186 KB)

Obecný přístup SOT – červen 2012  (PDF, 173 KB)