KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Český svaz zpracovatelů masa usiluje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství o certifikát zaručené tradiční speciality pro Pražskou šunku

29/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

24.5.2013

Tisková zpráva – Čeští potravináři chtějí, aby Evropská unie zapsala mezi zaručené tradiční speciality Pražskou šunku. Český svaz zpracovatelů masa už poslal do Bruselu žádost. Námitky proti ní vznesla Itálie, Německo, Rakousko a Slovensko. Ministerstvo zemědělství je připraveno pomoci zpracovatelům masa při vyjednávání o vznesených námitkách.

Evropská komise ukončila připomínkové řízení k žádosti českých zpracovatelů masa o zařazení Pražské šunky mezi zaručené tradiční speciality. Námitky má Itálie, Německo, Rakousko a Slovensko.

„Zástupci Ministerstva zemědělství jsou v kontaktu s Českým svazem zpracovatelů masa. Jsme připraveni pomoci jim při vyjednávání s členskými státy a pak i s Evropskou komisí, aby se Pražská šunka dostala mezi zaručené tradiční speciality. Mezi naše priority totiž patří ochraňovat kvalitní potraviny a tradiční receptury jejich výroby,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Zástupci Itálie nesouhlasí s navrhovaným zápisem, protože jejich uzenáři používají název pražská šunka (Prosciutto di Praga) pro výrobky, které připravují podle odlišné receptury než zpracovatelé masa v České republice. Podobné námitky mělo i Slovensko a Rakousko. Obě země společně s Německem namítají, že pražská šunka je název obecně známý a používá se dlouhodobě pro výrobky, které vyrábějí uzenáři v Evropské unii podle jiné receptury.

V České republice se označení Pražská šunka používá pro šunku nejvyšší jakosti vyrobenou z vepřové kýty, kde je původní tradiční oválný tvar masa zachován použitím takzvaného pražského řezu. V zemích, které mají k zápisu mezi zaručené tradiční speciality výhrady, většinou řezníci nepoužívají při výrobě šunky pražský řez, například na Slovensku šunku naráží  do polyamidového obalu.

Název Pražská šunka nese už od šedesátých let 19. století jeden z nejznámějších potravinářských produktů, který má původ v České republice a zejména v Praze. Na úroveň průmyslové výroby přivedl Pražskou šunku Antonín Chmel, který založil svoji firmu v Praze v roce 1879. Vedle šunky produkoval široký sortiment uzenářských výrobků, které získaly věhlas v Praze i v dalších městech, a posléze i v řadě států Evropy.

Zaručená tradiční specialitaje evropská známka kvality potravin, která není spojená s určitou zeměpisnou oblastí, ale je vyráběna tradičním způsobem podle schválené receptury po dobu nejméně 30 let. Zaručeně tradiční speciality má Česká republika (společně se Slovenskem) čtyři: špekáčky, lovecký salám, spišské párky a liptovský salám.

Tiskové oddělení MZe