KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bakteriální choroba přenášená křísem

09/05/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz

V porostech cukrovky v Německu se objevuje nová choroba zvaná syndrom SBR, která způsobuje snížení cukernatosti.

Zežloutlé listy cukrovky a úzké, protáhlé srdéčkové listy – to jsou symptomy, které pozorovali pěstitelé ve svých porostech v Bádensku-Virtembersku (především jižně od Heilbronnu). Jde o novou chorobu cukrovky zvanou „symptom nižší cukernatosti“ nebo krátce syndrom SBR. Poprvé byla zaznamenána v centrální části Francie – v Burgundsku. Původcem jsou bakterie nebo fytoplazmy, které přenáší křís žilnatka Pentastiridius leporinus. Napadené rostliny vykazují následující symptomy:

  • Listy mezi žilnatinou žloutnou a později nekrotizují.
  • Srdéčkové listy jsou úzké a částečně deformované.
  • Na řezu bulvou jsou zřetelné zhnědlé svazky cévní. Velmi výrazné jsou od září/října.
  • U napadených bulev klesá cukernatost o 2 % a více.

 

Křís nalétává do cukrovky od května z porostů pšenice, kde přezimuje. Chorobu přenáší při sání na listech cukrovky. První symptomy se na poli objevují koncem léta, přibližně od srpna. Po příjmu potravy klade na poli s cukrovkou vajíčka. Následně pěstovaná ozimá pšenice slouží škůdci jako mezihostitel. V časném létě pak opouští pšenici a nalétává do porostů cukrovky.

 

Ochrana je obtížná


Křísa nelze hubit insekticidy, protože v současné době proti němu neexistuje žádný povolený přípravek. Kromě toho není ještě jasné, zda by ochrana byla vůbec ekonomicky výhodná, protože okamžik, kdy začíná škůdce nalétávat do cukrovky, lze stěží zjistit, a doba, kdy škodí rostlinám, může trvat řadu dnů až týdnů. Pokusy z Francie však ukazují, že počet přenašečů je možné zredukovat změnou osevního postupu (nezařazovat ozimou pšenici po cukrovce).

 

Aby bylo získáno více informací o šíření napadení, proběhl v roce 2012 na polích s cukrovkou průzkum zaměřený na hledání symptomů SBR. V poslední sezóně však nebyly hlášeny žádné škody tohoto druhu, takže o oblasti rozšíření nebylo možné poskytnout přesné informace. Kromě toho zůstává nezodpovězeno ještě mnoho dalších otázek. Práce probíhající na vysoké škole Nürtingen by nyní měla přinést poznatky o chorobě a jejím rozsahu. Také zemědělský úřad v Heilbronnu spolu se svazem bádensko-virtemberských pěstitelů cukrovky a se společností Südzucker nadále provádí pozorování a testování.

Wetzler, H.: Neues rund um die Rübe. Top Agrar, 2013, č. 3, s. 88–89.