KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agrární komora ČR podporuje strategii pro růst českého zemědělství připravovanou na Ministerstvu zemědělství

16/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

14.5.2013

Tisková zpráva – Zemědělci dnes v Praze na Agrárním fóru 2013 podpořili strategii pro růst českého zemědělství, probírali budoucnost agrárního resortu i závěrečnou fázi vyjednávání budoucí podoby Společné zemědělské politiky. Setkání se zúčastnil premiér Petr Nečas a ministr zemědělství Petr Bendl.

„Vrcholí jednání o Společné zemědělské politice Evropské unie po roce 2014 a je vhodná doba najít shodu na národních prioritách, proto jsme začali připravovat strategii pro růst českého zemědělství. Příští prostor pro zásadní změnu se otevře zase až zhruba za sedm let,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby představuje strategie naději na renesanci českého zemědělství.

„Cílem Agrárního fóra 2013 bylo podpořit strategii pro růst českého zemědělství. Pokud bude naplněna, tak bude naděje na renesanci českého zemědělství, vznik pracovních míst a zachování počtu chovaných zvířat,“ řekl Jan Veleba.

Zástupci Ministerstva zemědělství připravují strategii spolu se zemědělskými a potravinářskými nevládními organizacemi. Dokument stanoví klíčové přístupy a cíle, ke kterým by měl obor v příštích letech směřovat. Účastníci Agrárního fóra 2013 také debatovali o současném stavu zemědělského sektoru a o jeho budoucnosti.

„Dotace do českého zemědělství z evropských zdrojů dosáhly v roce 2012 úrovně téměř 35 miliard korun. Letos očekáváme další navýšení čerpání evropských peněz, a to až k hranici 40 miliard korun,“ uvedl ministr Bendl.

Podle ministra Bendla je prioritou vyjednat novou podobu Společné zemědělské politiky, která bude pro české zemědělce co nejvýhodnější. Právě o reformě, která nastaví podmínky pro zemědělství EU v letech 2014 až 2020, se intenzivně jedná.

„Na základě posledního vývoje jednání ohledně Společné zemědělské politiky je jasné, že rok 2014 bude rokem přechodným, kdy zemědělci obdrží přímé platby ve stejné podobě, jak byli doposud zvyklí, tedy včetně jednotné platby na plochu SAPS a podpory dle článku 68,“ řekl ministr Bendl.

Ministerstvo zemědělství se chce vedle podpory živočišné výroby zaměřit i na zelinářství a ovocnářství, protože to jsou odvětví, ve kterých by mohli lidé z venkovských oblastí najít pracovní uplatnění. Petr Bendl zemědělce na Agrárním fóru 2013 informoval o současné etapě Programu rozvoje venkova (PRV), jehož sedmileté období letos končí.

„Program rozvoje venkova v letech 2007 až 2013 přispěl k posílení českého zemědělství, lesnictví a podnikání na venkově, napomohl zde zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí a krajinu. Na tento úspěšný koncept chceme navázat i v budoucím období 2014 až 2020. V současnosti na Ministerstvu připravujeme návrh nového programu,“ uvedl Petr Bendl.

Cílem chystaného PRV je komplexní přístup ke vzdělávání a přenosu informací zejména na venkově. Výsledky výzkumu by měly být co nejúčelněji využívány v praxi. Další etapa PRV chce pomoci zlepšit konkurenceschopnost zemědělských, potravinářských a lesnických podniků. Zaměří se i na bezpečnost potravin, obnovu ekosystémů, účinné využívání zdrojů a vytváření pracovních míst.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství