KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva Evropského parlamentu z plenárního zasedání k SZP

26/04/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Březnové plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburgu ve dnech 11. – 14. 3. 2013 přineslo kromě dlouho očekávaného odhlasování stanoviska k rozpočtu EU na léta 2014 – 2020 také hlasování o více než 1.000 pozměňovacích návrzích ke čtyřem reformním návrhům k Společné zemědělské politice (SZP) navrženým Evropskou komisí. Dále byl pak odhlasován mandát pro jednání s Radou ohledně reformy SZP. O konečné podobě nové SZP rozhodnou Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise v třístranných jednáních, která začnou dne 11. 4. 2013.

Přílohy
Shrnutí hlasování Evropského parlamentu 13.3.2013  (PDF, 237 KB)

Výsledky jednání pléna EP 13.3.2013 – přímé platby  (PDF, 545 KB)

Výsledky jednání pléna EP 13.3.2013 – SOT  (PDF, 1 MB)

Výsledky jednání pléna EP 13.3.2013 – rozvoj venkova  (PDF, 651 KB)

Výsledky jednání pléna EP 13.3.2013 – horizontální nařízení  (PDF, 530 KB)