KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vejce se nemusí dovážet

05/04/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Situace s počtem nosnic se letos proti začátku roku 2012 dost změnila. Chovatelé v průběhu celého roku 2012 včetně současných dní dokončili a dokončují rekonstrukce. Kapacita prostor pro chov nosnic úspěšně roste. Před rekonstrukcemi bylo v chovech zhruba 5 200 000 nosnic v zemědělském sektoru a k 28. únoru 2013 je to skoro šest milionů.

Původní předpověď byla, že po ukončení rekonstrukcí bude kapacita menší o milion kusů, tedy měla být 4 200 000 kusů. Realita je však absolutně jiná a kapacita roste, a to ještě není vše dokončeno. „Z toho také vyplývá rostoucí produkce a nyní předpokládáme, že se zvýší natolik, že bychom nemuseli dovážet žádná vejce, a přesto by byli všichni zájemci uspokojeni,“ uvedla na tiskové konferenci Agrární komory ČR v minulém týdnu Dagmar Tůmová, předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie, o. s.

Tab. 1 – Snáška konzumních vajec v roce 2012, včetně snášky v domácích hospodářstvích

 

Stav slepic a snáška vajec
Zemědělský sektor
Domácí hospodářství
Celkem
Průměrný stav slepic1) (kusy)
3 733 242
4 368 340
8 101 582
Celková snáška konzumních vajec (tisíce kusů)
1 149 508
851 826
2 001 334
Průměrná snáška vajec na slepici1) (kusy)
307,9
195,0
247,0

Vysvětlivky: 1) slepice v užitkových chovech (nosnice)

 

V tabulce 1 jsou znázorněné průměrné stavy za minulý rok, větší rozdíly jsou způsobené tím, že počet nosnic nebyl stabilní, ale stále stoupal. Je vidět, že pro lidi, zejména na venkově, je stále zajímavé chovat doma několik nosnic a mít vlastní vejce. Podle produkce na nosnici je patrný ten rozdíl.

„Chovatelé investovali opravdu velké peníze do technologií, a tak je nutné nyní prodávat a postupně zajistit návratnost vložených finančních prostředků. Bohužel, polští chovatelé dováží do České republiky vejce stále za dumpingové ceny, a tím konkurují našim producentům. Náš zákazník kupuje podle ceny, jen malá část obyvatel podle kvality,“ uvedla Tůmová. Jak dále prozradila, nejrozšířenější technologií v ČR jsou obohacené klece. Důvodem je ekonomické hledisko. Jsou výrobně nejlevnější. A v tomto případě ale platí, že je kvalita ve všech technologiích stejná a zákazník platí vlastně welfare – pohodu nosnicím.

„Pokud spotřebitel bude kupovat vejce s označením CZ, nejen podpoří hrubý národní důchod, zaměstnanost, ale má jistotu v takzvané dohledatelnosti produktu. Zatímco u českých vajec je snadné podle označení a dokladů co nejrychleji dohledat, z jaké jsou snášky, u vajec ze zahraničí musíme věřit jen doprovodným dokladům, ale nemůžeme se o tom přesvědčit,“ konstatovala Tůmová.

Jak se dále novináři na tiskové konferenci dozvěděli, předvelikonoční období je jedno ze dvou nejdůležitějších období pro chovatele nosnic. Očekává se takřka vždy zvýšení ceny pro výrobce, ale v letošním roce, jak je patrné z tabulky, je tomu spíš opačně a cena klesá.

Do ČR se dováží stále vejce z Polska, Německa, Slovenska. Nejvíce z Polska za dumpingové ceny. A právě tato skutečnost má i vliv na cenu vajec z domácí produkce.

 

Tab. 2 – Ceny zemědělských výrobců balených vajec s jednotlivých týdnech a s průměrnou hmotností skupin L + M – 2013 (Kč/100 kusů)

Část české republiky
Skupina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Střední Morava + Moravskoslezsko
M
217,74
202,56
210,44
199,78
203,54
198,86
194,58
184,28
200,39
193,26
L
257,05
200,00
209,04
202,89
205,84
207,89
203,16
199,18
206,38
206,90
Jihovýchod
M
L
Jihozápad
M
207,23
201,36
197,14
203,99
201,41
196,70
201,58
197,37
192,38
183,69
L
213,59
207,10
210,15
211,76
210,29
206,54
205,86
208,04
200,45
197,67
Střední Čechy
M
239,94
204,67
195,30
203,89
210,59
198,06
215,40
209,34
205,12
192,37
L
214,46
214,57
218,51
219,37
216,67
224,26
223,28
211,55
223,61
218,40
Severovýchod
M
224,23
221,15
220,66
222,46
215,48
208,93
217,78
215,21
214,58
204,46
L
225,25
225,44
224,44
224,86
226,16
217,80
219,47
220,48
213,87
211,41
Severozápad
M
211,13
198,89
L
233,83
ČR celkem
M
222,80
206,84
202,47
207,60
207,40
199,36
204,85
204,18
200,75
197,38
L
226,12
213,43
213,60
216,12
215,88
221,08
222,23
209,82
210,16
210,41