KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2013

14/04/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

V souladu § 44 odst.1 písm. d) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, které z nich a v jakém rozsahu se hradí z prostředků státního rozpočtu.

Dne 20. 11. 2012 byla schválena pod č.j.: 194940/2012-MZE-17212 „METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2013“, která byla následně v prosinci 2012 zveřejněna ve Věstníku Ministerstva zemědělství České republiky částce 2 – PROSINEC 2012.

Metodika ke stažení