KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Státní pozemkový úřad bezplatně zajistí Lesům ČR zeměměřičské práce, které souvisejí s církevními restitucemi

05/04/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

4.4.2013

Tisková zpráva – Církve a náboženské společnosti do konce března požádaly na základě zákona o majetkovém vyrovnání o vrácení 6099 pozemků a 14 staveb. Za první tři měsíce podaly celkem 114 výzev, z toho na Státní pozemkový úřad jich směřovalo 67 a na Lesy ČR 45. Po jedné na Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Nově se Státní pozemkový úřad (SPÚ) a Lesy ČR (LČR) na základě doporučení Ministerstva zemědělství dohodly, že veškeré nutné zeměměřičské činnosti, které souvisejí s podanými výzvami k vydání tzv. původního zemědělského majetku registrovaných církví a náboženských společností, pro LČR bezúplatně zajistí SPÚ.

„Jde nám o to, aby byly veřejné peníze použity hospodárně. Vycházeli jsme přitom z pasáží zákona o majetkovém vyrovnání. Stanoví, že nezbytné náklady, které souvisejí mimo jiné s vytyčením a zaměřením pozemků a vypracováním geometrického plánu, hradí stát. V případě zemědělských nemovitostí jsou tím prostředníkem pozemkové úřady, tedy Státní pozemkový úřad,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Půjde především o vyhotovení příslušných geometrických plánů a dokumentace o vytyčení hranic pozemků, které budou podle předpokladů LČR předmětem vydání oprávněným osobám. Nové zaměření pozemků bude nutné například v případech, kdy se podané výzvy budou týkat jen části původního pozemku, neboť další část již bude zastavěná a nebude ji možné podle zákona vydat.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství