KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Role prezidenta

18/04/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Úvodník

Z českého zemědělství odešlo od našeho vstupu do Evropské unie čtyřicet tisíc pracovníků. Když k tomu připočteme navazující obory, dostaneme číslo 120 tisíc. Jinými slovy, kdyby české zemědělství, jak se říká, šlapalo, výrazně by pomohlo řešit nejpalčivější problém dneška, jímž je hrozivě vysoká nezaměstnanost. Ta už se vyšplhala na 600 tisíc a její růst se zřejmě díky pokračující recesi naší ekonomiky nezastaví, protože hospodářství je přidušeno jednostrannou politikou škrtů.

Co se ale také nezastaví, je dovoz potravin, mimo jiné i z Polska. Ani nemůže, protože jsme dospěli do stavu, že bychom vzniklý výpadek nedokázali nahradit. Alespoň ne hned. Přišla doba, kdy se naplnila naše slova, že české zemědělství začne být záležitostí všech, nikoli jen zemědělců. Nejde jen o zaměstnanost. Spočítali jsme, že zemědělství s navazujícími obory produkuje 15 až 17 % HDP. Jinými slovy představuje významný sektor národního hospodářství a je čas se konečně podle toho k němu začít chovat.

Leč současní politici, kteří řídí a ovlivňují tuto zemi, jakoby si toho nebyli vědomi. Možná, že až na jednoho, na toho nejvyššího – nového prezidenta republiky Miloše Zemana. Pevně věřím, že to bude on, který se jako první muž státu k nám postaví čelem a jasně a zřetelně podpoří české zemědělce a české potraviny. Je to jeho důležitá role. Obdobně, jak to už dlouhá léta dělají politici na západ od našich hranic.

Jan Veleba