KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

O koňském mase ještě asi uslyšíme

05/04/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Již prakticky před deseti dny skončila akce „sto vzorků“ na vyšetření přítomnosti koňské DNA, popřípadě koňského masa, jak ji vyhlásila Komise. Dnes máme k dispozici jedny z posledních výsledků.

V březnu jsme odebrali 112 vzorků různých výrobků, z toho 104 na přítomnost koňské DNA a 8 vzorků na přítomnost reziduí zakázaného léku fenylbutazon. Z tohoto množství byla koňská DNA prokázána ve třech případech výrobků ze zahraničí.

A nyní ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě byla při vyšetření prokázána přítomnost reziduí fenylbutazonu v koňském výsekovém mase původem z Polska, které bylo odebráno v řeznictví v Moravskoslezském kraji. Nyní se došetřuje distribuce masa, následně Státní veterinární správa odešle informaci polským kolegům prostřednictvím evropského systému rychlého varování RASFF.

Fenylbutazon je lék tišící bolesti, podávaný dostihovým koním buď perorálně, injekčně, nebo může být obsažen v masti. Je zakázaný pro použití u potravinových zvířat kvůli negativnímu vlivu na krvetvorbu.  Právě proto se do průkazu koně musejí uvést vyjmenované veterinární léčivé přípravky, aby se vyloučila všechna zdravotní rizika pro konzumenty. A také proto se na jatkách věnuje této problematice patřičná pozornost.

Ještě očekáváme v následujících dnech výsledky posledních 6 vzorků. Počítáme i nadále s vyšetřováním na základě vyhodnocení rizik a podle plánu monitoringu cizorodých látek, i když nikoli v takovém rozsahu, jako tomu bylo v měsíci březnu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS