KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nákazy zvířat se ČR vyhýbají, zatím

26/04/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Laik se možná zeptá, čím to je, že se naší republice vyhýbají nákazy hospodářských zvířat, se kterými je možné se setkat v řadě evropských zemí. Není to samozřejmé, stojí za tím zcela jistě vysoká úroveň našeho státního veterinárního dozoru a také zodpovědný přístup chovatelů hospodářských zvířat. A také to stojí nemalé prostředky.
Po dlouholetém úsilí jsme dosáhli statusů, že naše republika je prostá celé řady nákaz hospodářských zvířat, a také děláme všechno pro to, abychom si tyto statusy udrželi. Jsme prostí tuberkulózy skotu, leukózy skotu, brucelózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat, vztekliny, nevykytuje se u nás klasický ani africký mor prasat, nevyskytuje se zde katarální horečka ovcí, ptačí chřipka, atd. To je velmi výhodné pro obchodování a také při dovozu můžeme uplatňovat dodatečné garance, které chrání naše chovy před zavlečením zmíněných nákaz.
Každý týden pečlivě sledujeme nákazovou situaci v okolních zemích, která zdaleka není růžová. Například v Německu jsou hlášeny výskyty případů tuberkulózy skotu, nízce patogenní ptačí chřipky či virové hemorhagické septikémie ryb, ve Francii zaznamenali též případy tuberkulózy skotu, z Itálie jsou hlášeny případy vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat a katarální horečky ovcí, v Řecku jsou stále ohniska vztekliny, v Polsku taktéž vzteklina, leukóza skotu, infekční hemapoeická nekróza ryb, v Rumunsku případy infekční anémie koní a opět vzteklina. A Turecko se stále potýká se slintavkou a kulhavkou, Newcastleskou chorobou drůbeže, morem ovcí a koz, vzteklinou a antraxem.
Proto je na místě velká obezřetnost při veterinární kontrole obchodu a je na místě na počátku léta varovat i turisty, kteří se pohybují v oblastech s výskytem nebezpečných nákaz, jde zejména o riziko vztekliny, popřípadě o riziko možných parazitárních onemocnění.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS