KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Bendl: Novela zákona o myslivosti by měla přispět ke snížení škod způsobených zvěří

24/04/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

23.4.2013

Tisková zpráva – K většímu zapojení vlastníků honebních pozemků a zemědělců do myslivosti a do redukce spárkaté zvěře a s tím souvisejících škod na zemědělských a lesních pozemcích by měla přispět novela zákona o myslivosti. Uvedl to ministr zemědělství Petr Bendl na dnešní tiskové konferenci.

„Novela zákona o myslivosti nemění minimální výměru honitby. Měla by ale napravit nevyvážené postavení vlastníků a nájemců honebních pozemků a uživatelů honiteb. A také snížit škody způsobené zvěří, které neustále narůstají,“ řekl ministr Bendl s tím, že navržená právní úprava zajistí všemi očekávaný pozitivní posun v oblasti myslivosti.

Novela by měla pomoci snížit stavy spárkaté zvěře tím, že vlastník pozemků bude muset písemně schválit nájemcům plán mysliveckého hospodaření v honitbách. Rozšiřuje se také okruh osob oprávněných lovit zavlečené druhy živočichů, jako jsou zdivočelá domácí zvířata, psík mývalovitý a další zvířata škodící myslivosti, a to o uživatele honitby a osoby, kterým vlastník vydal povolenku. Dosud tak mohla činit pouze myslivecká stráž.

„Snažíme se najít systémovou změnu spolupráce mezi zemědělci a myslivci, která by přispěla k redukci stavů přemnožené zvěře, a tím i ke snížení jimi způsobených škod,“ uvedl ministr Bendl.

Novelizace by měla zmírnit povinnosti uživatelů honiteb. Nově by měla mít možnost pronajmout si honitbu česká právnická osoba, která nemá myslivost v předmětu činnosti. To bylo dosud podmínkou.

„Pokud jde o větší zapojení zemědělců do myslivosti, novela zakotvuje možnost přenést práva spojená se členstvím v honebních společenstvech na nájemce pozemku. Prodlužuje také lhůtu pro uplatňování nároků na náhradu škod způsobených zvěří ze současných 20 dnů na tři měsíce,“ uvedl ministr Bendl.

Cílem novely je také rozšířit možnosti státní správy, jak řešit nečinnost zainteresovaných subjektů. Pokud například nesplní uloženou úpravu stavu zvěře, orgán státní správy bude moci jako mimořádné opatření za přesně stanovených pravidel nařídit lov uživateli nejbližších sousedních honiteb.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství