KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Petr Bendl: Kraje špatně hospodaří s penězi určenými na podporu lesů. Budu jednat s Asociací krajů

14/04/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

11.4.2013

Tisková zpráva – Finanční podpora lesů v podobě dotací byla jedním z témat celostátního zasedání Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů, kterého se dnes v Pelhřimově zúčastnil ministr zemědělství Petr Bendl. Přestože kraje dostávají peníze na podporu lesů, využívají je často k jiným účelům. Výdaje na podporu lesnímu hospodářství z rozpočtu krajů v letech 2005 – 2012 klesly o 40,9 %. Ministr Bendl proto chce jednat se zástupci Asociace krajů o urychlené nápravě tohoto stavu.

„Vzhledem ke vzniklé situaci chci jednat se zástupci Asociace krajů, protože je nezbytné, aby kraje finanční podporu lesů urychleně narovnaly. I vzhledem k mimoprodukčním funkcím lesa je důležité, aby taková podpora zůstala zachována,“ řekl ministr Petr Bendl.

Zodpovědnost za finanční podporu lesů byla kvůli rozpočtovému určení daní převedena z Ministerstva zemědělství (MZe) na jednotlivé kraje. V roce 2005 tak na ně přešlo z rozpočtu MZe celkem 504,7 milionu Kč, z toho 248,2 milionu na poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a zhruba 256,5 milionu Kč na mandatorní výdaje vyplývající z lesního zákona. Peníze byly mezi jednotlivé kraje rozděleny na základě specifického klíče, například podle lesnatosti a rozlohy.

„Přestože krajům od roku 2005 plynou do rozpočtů i částky na mandatorní výdaje a příspěvky na myslivecké hospodaření, tyto peníze nevyplácejí a používají je na jiné účely, ne na lesní hospodářství,“ uvedl ministr Bendl.

Na pelhřimovském zasedání se hovořilo také o zaměstnanosti a šetrném hospodaření v lesích. „Lesnický sektor je důležité finančně podporovat, aby mohla vznikat i nová pracovní místa v regionech. Chci, aby se do lesů vrátili chladnokrevní koně, kteří jednak pomáhají šetrně těžit dříví, a jednak tím, že s nimi musí někdo pracovat, napomáhají zaměstnanosti,“ řekl Bendl.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství