KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jarní zemědělské práce roku 2013 a možné ovlivnění úrody ze strany nepříznivého počasí

14/04/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Tisková konference AK ČR dne 9. dubna 2013

Situace v České republice

Výsledky šetření osevů ozimů celkem i na úrovni jednotlivých krajů jsou v samostatné příloze zpracované MZe a ČSÚ z dat k 30. listopadu 2012.

Celkové plochy obilovin a dalších plodin jsou na úrovni předchozího roku a dávají stále předpoklad k založení průměrně dobré úrody. Pokrytí domácí spotřeby na potravinové, krmné a technologické užití by mělo být bezproblémově splněno, přebytky budou jako obvykle vyvezeny.

V současné době, při stávající technice, technologiích a kvalitě odrůd jednotlivých plodin více než kdy v minulosti rozhoduje o konečném výsledku sklizně průběh počasí, tedy množství a rozložení srážek v průběhu vegetace, průběh a souhrn teplot, či výskyt klimatických abnormalit (přívalové deště, kroupy, přísušky, sucho, apod.).

AK ČR doporučuje ke stabilizaci trhu uzavírat termínované obchody a to minimálně na 30 % předpokládané produkce obilovin, např. v západních zemích EU je takto obchodováno cca 80 % produkce.

Vliv počasí na regiony – „úroda se počítá, až když je pod střechou“

Stavy ozimých plodin jsou stále ještě relativně dobré, současné trvale nízké teploty nezpůsobují zatím až takové škody, ale netrpělivě se čeká na impuls trvale zvýšených teplot pro iniciaci růstu a možnosti přihnojení porostů. Jejich pravý stav se ukáže až v tomto momentě.

Jarní plodiny v naprosté většině ploch stále ještě nejsou zasety, místy není ani zoráno a stále více se zkracuje optimální lhůta pro založení silných a dobře plodících porostů. Ani kompenzace vyšším výsevkem, přihnojením, apod. posléze již nejsou řešením.

Z aktuálního průzkumu AK ČR vyplývá, že letošní počasí (velmi nízké teploty, trvalá sněhová pokrývka, zamokřená půda, apod.) způsobuje na převážné většině našeho území výrazné zpoždění jarních polních prací, např. ve srovnání s loňským rokem jde o zpoždění již na úrovni 3 – 6 týdnů. Místy bylo začátkem března dle možností provedeno tzv. regenerační hnojení.

Osevní plochy vybraných jarních plodin v roce 2012 (předpoklad i pro rok 2013)

 

plodina
plocha (tis. ha)
plodina
plocha (tis. ha)
Ječmen jarní
284,3
Luskoviny
20,2
Kukuřice na zrno
109,6
Mák
18,4
Cukrovka
61,2
Zelenina
8,3
Brambory
23,7
 
 

V loňském roce, v tuto dobu byla v souladu s agrotechnickými lhůtami zaseta většina plodin. V letošním roce jsou zaseta řádově pouze procenta ploch…

Charakteristika aktuálních problémů:

 

 • nízké teploty neumožňují růst ozimých plodin,
 • v mnoha oblastech ČR stále ještě leží sněhová pokrývka,
 • půda je mokrá a technika nemůže do polí (zpracování půdy, hnojení, setí…),
 • nelze zasít jařiny (obiloviny, cukrovka, mák, aj.), zpoždění vegetačního růstu,
 • nelze dodržet další práce v optimálních agrotechnických lhůtách,
 • riziko prudkého oteplení a poškození optimálního vývoje,
 • absence krmiv pro živočišnou výrobu,
 • posunutí termínu sečí a možnosti pastvy,
 • nemožnost aplikace statkových hnojiv a jejich hromadění,
 • díky absenci jiné potravy způsobuje na polích značné škody lesní zvěř
 • přesně vyčíslit škody (propady v úrodě) zatím z důvodu pokračování stávajícího stavu nelze.

Bilance obilovin jednotlivých druhů pro marketingový rok 2012/2013

Přes lokální obrovské výpadky v objemu je možno celkově hodnotit uplynulý rok jako úspěšný. Ceny komodity se drží stabilně na velmi slušné úrovni, bez výrazných sezónních výkyvů, které byly dříve běžné.
Zpracováno na základě údajů definitivní slizně obilovin a průběhu zahraničního obchodu k datu 15. 2. 2013.

Výroba základní obiloviny
5 644,7 tis. t
Výroba kukuřice (zrno)
928,1 tis. t
Výroba celkem
6 595,5 tis. t
Počáteční zásoba
1 740,5 tis. t
Dovoz celkem
   361 tis. t
Celková nabídka
8 697 tis. t
Domácí spotřeba
5 439 tis. t
Z toho:   potraviny
2 103 tis. t
               krmiva
2 759 tis. t
Vývoz celkem
2 094 tis. t
Intervenční nákup
0
Celkové užití
7 533 tis. t
Konečné zásoby
1 164 tis. t

 

 

Řepka

Řepky bylo v roce 2012 sklizeno 1,1 mil t, což představuje druhou nejvyšší sklizeň, ovšem s ohledem na klimatické podmínky byl výnos pouze průměrný – 2,76 t/ha. S odbytem nebyly problémy, v době sklizně se nejlepší  ceny pohybovaly mezi 12 – 13 000 Kč/t a cca 250 tis. t produkce bylo exportováno.
Řepka je dle šetření MZe oseta na ploše 411 tis ha, což je o 10 tis. ha více než vloni.

Stručně k situace v EU

Situace v EU je velice podobná situaci v České republice. Na mnoha místech stále ještě leží sníh, případně stav půdy znemožňuje zahájení přípravy půdy a setí. K dispozici tedy jsou jen předběžné odhady, jejichž konečný výsledek bude záviset na dalším vývoji počasí nyní i v dalším průběhu vegetace. V obecném pohledu – díky dlouhotrvající zimě a zpoždění v zakládání jarních porostů – lze v jednotlivých zemích Evropy očekávat jen průměrnou výši úrody.
  
Plochy a odhad výnosu pro marketingový rok 2012/2013 v EU

 

 
plochy (mil. ha)
výnos (mil. t)
pozn.
Pšenice
22,7
125
stabilní
Ječmen
12,4
54,4
stabilní
Kukuřice
9,3
62,4
mírné snížení

Se stejně charakterizovanými problémy jako má EU (mrazy a vlhko) se nyní potýká také např. USA.
Po loňském, abnormálně suchém roce s výpadky úrody, můžeme ve světě očekávat zvýšenou poptávku po obilovinách k saturaci vyčerpaných zásob.

Úřad AK ČR Praha