KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hrozí s jarem ptačí chřipka?

14/04/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Případy přenosu viru ptačí chřipky z ptáků na člověka a následná úmrtí v Číně svědčí o tom, že potenciální riziko pro přenos ptačí chřipky na člověka stále hrozí a proto je třeba situaci stále sledovat. Čína je sice daleko, nicméně Státní veterinární správa situaci pečlivě sleduje.
Viry ptačí chřipky patří do typu A. Dále jsou tyto viry kategorizovány do subtypů podle povrchových antigenů hemaglutininu (H) a neuraminidázy (N). Na základě patogenity se viry u drůbeže dělí na vysoce patogenní (HPAI) a nízce patogenní (LPAI). S ohledem na možné riziko přenosu na člověka jsou za nejrizikovější považovány subtypy H5 a H7.
Státní veterinární správa zajišťuje monitoring ptačí chřipky (aviární influenzy) ve spolupráci se třemi státními veterinárními ústavy v Praze, Jihlavě a Olomouci. Všechny tyto laboratoře jsou připraveny přijímat a vyšetřovat vzorky a tychle detekovat výskyt této nákazy na našem území. Proto může Státní veterinární správa deklarovat, že maso a vejce z chovů drůbeže z České Republiky jsou bezpečné.
V minulém roce 2012 probíhal monitoring aviární influenzy v chovech drůbeže a u volně žijících ptáků. U volně žijících ptáků probíhal odběr a virologické vyšetření při zvýšených úhynech. Celkem bylo vyšetřeno 102 volně žijících ptáků a nebezpečný subtyp H5, nebo H7 nebyl diagnostikován.
V chovech drůbeže se odebíraly vzorky krve k vyšetření od nosnic, plemenných kachen, plemenných hus a plemenných krůt, dále od kachen, hus a krůt ve výkrmu a od pernaté zvěře vodní a hrabavé z farmového chovu. Bylo vyšetřeno celkem 188 hospodářství, tedy přibližně 2 500 vzorků. U jednoho hospodářství s chovem plemenných hus v Jihomoravském kraji byly zjištěny protilátky proti influenze typu A, subtypu H5. Následným virologickým vyšetřením nebyl virus ptačí chřipky prokázán.
V ČR je v chovech drůbeže zaveden tzv. systém časného varování a chovatelé jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě pokles v příjmu potravy a vody v chovech drůbeže, pokles v produkci vajec a zvýšenou úmrtnost. Tím je zajištěno, že v případě jakýchkoliv změn v chovu drůbeže dojde k došetření této změny zdravotního stavu s případným odběrem vzorků a dalšímu šetření v chovu.
S ohledem na začínající jarní migraci ptáků se zvyšuje riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže, proto je nutné, aby chovatelé zachovávali bdělost a věnovali zvýšenou pozornost dodržování preventivních opatření v chovech. Prevence spočívá především v ochraně chovů před volně žijícími ptáky. Toho lze dosáhnout zasíťováním výběhů, případně umístění krmítek a napáječek pod stříšku, tak aby byl zabráněn kontakt volně žijících ptáků s napájecí vodou a krmením.
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS