KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agrární fórum k užitku

18/04/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Těsně po velikonočních svátcích druhého dubna v úterý se v podvečer konalo v Pacově setkání rady Kraje Vysočina a představenstva Krajské agrární komory Kraje Vysočina. Toto setkání s Agrární komorou ČR spoluorganizovala agentura Agrotom, která s úspěchem po několik let dává dohromady manažerská fóra. Na nich se přítomní odborníci vyjadřují k nejpalčivějším otázkám v zemědělství. Totéž se dá říci o pacovském fóru, kde místní starosta Lukáš Vlček pozval přítomné do čerstvě zrekonstruovaných prostor místního zámku.

V pacovském zámku v jednom křídle sídlí městský úřad, je tam i muzeum a pak krásný sál s možností hostit zmíněné setkání, ale i koncerty, divadlo a mnoho dalších společenských akcí.

Prasata a brambory dál v propadu

Hlavní problémy, které tamní zemědělskou výrobu provází, nastínil v úvodním slově předseda Krajské agrární komory Kraje Vysočina Josef Blažek a z celorepublikového pohledu o nich hovořil Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR. Je to setrvalý pokles produkce vepřového masa a hlavní vysočinské plodiny brambor. Řeč se ale stočila i na omezení pěstování některých plodin, především z důvodů ochrany vodního díla Želivka, která poskytuje pitnou vodu nejen širokému okruhu vesnic, ale zejména Praze.
Podle názoru nového radního pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí z regionu Vysočina Zdeňka Chláda musí zemědělci využívat takových technologií, které by bránily průniku pesticidů a další chemie do Želivky. „Žiji pět kilometrů od tohoto toku a vím, že zemědělcům nařízení spojená s ochranným vodním pásmem přináší zvýšené náklady, na nichž by se měl částečně podílet i stát,“ uvedl Chlád. Jak dodal, vzorem jsou pro něj výsledky generálního ředitelství povodí Vltavy, kde se daří snižovat podíl chemických látek ve vodě. Jejich měřicí stanice to pravidelně vykazuje při svých rozborech. „Je to komplex opatření, na nichž spolupracují ministerstva životního prostředí, zemědělství a krajští zastupitelé, totéž lze aplikovat u Želivky při jejím ozdravování.

Jak Chlád dodal, ve své pracovní náplni sdružuje dva obory, které si dřív konkurovaly a někdy i protiřečily. „Prosazuji zdravý selský rozum a mám zájem na tom, aby majitelé pozemků respektovali zájmy ochránců životního prostředí a ti zase viděli, co vše musí zemědělec z hlediska ochrany přírody udělat, a obě strany tak skloubily ekonomiku a ekologii,“ konstatoval Chlád. Nechce, aby si tyto dva obory házely klacky pod nohy, jak se to v řadě regionů děje.

Program podpory malých vesnic

Pokud jde o rozvoj venkova Kraje Vysočina, dá se především hovořit o programu podpory malých vesnic, které v tomto regionu převažují a nejsou tam ani zvlášť velké aglomerace. Po roce 1990 tam dokonce podle slov hejtmana Jiřího Běhounka skončila valná část průmyslu. Ne vždy sice závody ukončily svou činnost, ale došlo k pronikavému zeštíhlení výroby a propouštění zaměstnanců. Přesto se Pelhřimovsko, Pacovsko a další místa Vysočiny vyznačují velkou zaměstnaností a dokonce právě s ní mohou zdatně soupeřit na celostátní úrovni. „Lidé tady byli odjakživa skromnější, peníze se tu vydělávaly těžce a většina se spokojila i s nižšími platy. Než by ale chodili s nataženou rukou pro sociální dávky, rozmohlo se v této oblasti drobné podnikání a ti, co se k němu neodvážili, dojíždějí i do větších vzdáleností za zaměstnáním,“ uvedl hejtman Běhounek. Za příklad dával i Lukáše Vlčka, starostu Pacova. Dokázal proměnit projekt ve skutečnost, čerpat evropské fondy na obnovu zámku a ten nyní využívá nejen k potřebám městského úřadu, ale pro různé akce, aby dál na sebe jeho prostory vydělávaly.

Školství v regionu nesmí ukončit činnost

S rozvojem regionu je ale úzce spojená i vzdělanost mladé generace a školství. „V tom přináší své plody dobrá spolupráce s Agrární komorou ČR, konkrétně jejím prezidentem Janem Velebou,“ uvedl radní Chlád. Ve společném zájmu je udržet proslavený školní statek v Humpolci a střední zemědělskou školu ve Velkém Meziříčí. „Bez traktorů, ale i moderní techniky nemůže zemědělství existovat a k jejich ovládání je tu potřeba odborníků,“ zdůraznil Chlád. A jeho slova jen doplnil pacovský rodák a zemědělský odborník a praktik Jaroslav Tomšů, spoluorganizátor akce s užitečnou výměnou názorů. „Velmi důležité je udržet v kraji tu zemědělskou výrobu, která tu odjakživa byla jako produkce, jíž to v těchto místech klimaticky i půdně svědčí,“ řekl Tomšů. Podle něj nemá význam jen rozesílat a podepisovat různá memoranda, ale jít k věci, říci si konkrétně jak dál a co nejlépe svá rozhodnutí také naplnit.

Sám Jaroslav Tomšů pochází z Lukavce, kde je dnes silný dřevozpracující průmysl. Zaměstnává na 650 lidí a má velmi dobré výsledky. Tato výroba má v Kraji Vysočina své kořeny a tyto aktivity a podnikatelské záměry je jen dobře podpořit. Právě na takových odborných fórech podle Jaroslava Tomšů dochází k výměně názorů a některé dobré myšlenky se pak následně využijí. Spolu s Agrární komorou ČR proto již několik let organizuje taková setkání odborníků. Letos to začalo ekonomickým agrárním fórem v Táboře, následovalo v Kraji Vysočina a v jižních Čechách, další bude v Nepomuku v Plzeňském kraji, potom Pardubickém a Královéhradeckém, ve Smiřicích, ve Středočeském kraji se zemědělští odborníci setkají na jednání v Praze a završit má tento rok setkání zemědělců v Brně na Mendelově univerzitě „Témata se podle aktuálnosti připravují ve spolupráci s Agrární komorou ČR a s garantem ekonomických fór profesorem Janem Hronem z České zemědělské univerzity v Praze,“ uzavřel Tomšů.