KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Z lasagní bude bioplyn

04/03/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Lasagne s nedeklarovaným koňským masem stažené z obchodních řetězců REWE a Tengelmann byly zpracovány na bioplyn.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Již několik dní se diskutuje o tom, co by se mělo udělat s lasagnemi s nepřiznaným podílem koňského masa. Podle některých by bylo nejlepší rozdělit hotový výrobek potřebným. Tento návrh je však sporný a jak se nyní ukázalo, velká část výrobku v Německu už ani neexistuje, protože obchodní řetězce jako například REWE a Tengelmann jsou zavázány k tomu, produkt co nejrychleji „zlikvidovat“. Podle zprávy v německém tisku již likvidace proběhla – skandální výrobek byl zpracován na bioplyn. Teoreticky mohl být také vrácen zpět na trh, musel by však být předeklarován, aby bylo zřetelné, že obsahuje koňské maso. To je však z pohledu obchodních řetězců příliš nákladné. Specializované likvidační společnosti jako ReFood nebo BioCycling proto výrobek v pravidelných intervalech svážely na určená stanoviště a transportovaly je do zařízení na výrobu bioplynu.

ReFood například sváží 400 000 tun zbytkových látek ročně a provozuje zařízení na výrobu bioplynu ve vestfálském Marlu.