KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozemkové úpravy pomáhají obcím i krajině: ovlivňují ekonomickou stabilitu venkova a zvýšenou životní úroveň jeho obyvatel

27/03/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

26.3.2013

Tisková zpráva – Do realizace komplexních pozemkových úprav, které jsou významnou prioritou Ministerstva zemědělství a mají velmi kladný dopad na ekologickou stabilitu krajiny, je potřeba více zapojit širokou veřejnost. To bylo také cílem dnešní odborné konference tematické pracovní skupiny „Pozemkové úpravy“, která se konala na Ministerstvu zemědělství. Její účastníci jednali i o pozemkových úpravách v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 a výhledu na období 2014 – 2020.

Celkové náklady na pozemkové úpravy dosáhly v roce 2012 zhruba 1,6 miliardy korun. „Pozemkové úpravy patří k prioritám Ministerstva zemědělství, protože znamenají příležitost pro vlastníky, kteří chtějí pracovat na zemědělské půdě. Určení vlastnictví pozemků pomáhá v dlouhodobém horizontu obcím ochránit majetek v případě povodní. Zároveň tak slouží jako prevence před erozí i ochrana před kontaminací vody. Podle mě představují pozemkové úpravy velký impuls pro obnovu venkova a jeho okolní krajiny, proto jim věnujeme velkou pozornost,“ říká ministr zemědělství Petr Bendl.

Pozemkové úpravy jsou souborem opatření, který zavádí do života venkova zásadní změnu v chápání vztahu ke krajině, způsoby jejího užívání a správy majetku, činí venkov přívětivým sociálním prostorem s malebnou krajinou. Významně ovlivňují hospodářský růst a ekonomickou stabilitu venkova a zvýšenou životní úroveň jeho obyvatel. Zhodnocují vlastníkům pozemků jejich majetek a zároveň jej chrání jako národní bohatství.

Ze své podstaty jsou pozemkové úpravy regionální záležitostí, která je náročná na metodické řízení a spolupráci s místní komunitou. Také proto aktivní zapojení veřejnosti do přípravy pozemkových úprav velmi pozitivně ovlivní celkové vnímání uskutečněných aktivit v krajině. Jedním z konkrétních příkladů je projekt ve Skřípově na Prostějovsku. Tamní pozemkové úpravy zamezily erozi zemědělské půdy, výrazně zpomalily odtok povrchové vody, a tím zvýšily ochranu obce před povodněmi způsobenými dešti či jarním táním sněhu. A vybudovanou polní cestu, která přirozeně spojuje Skřípov s Brodkem u Konice, uvítali i vyznavači cykloturistiky, turistiky nebo in-line bruslení.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy