KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Petr Bendl: Dohled na rostlinnými komoditami bude úspornější a přehlednější

08/03/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

6.3.2013

Tisková zpráva – Ušetřit peníze státnímu rozpočtu a zároveň ulehčit zemědělcům byrokratickou zátěž je cílem návrhu Ministerstva zemědělství, aby se od ledna 2014 spojil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) a Státní rostlinolékařská správa (SRS). Vláda dnes sloučení těchto institucí, které se zabývají odbornou, správní a kontrolní činností související s rostlinnými komoditami, schválila.

Výsledkem transformace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Státní rostlinolékařské správy bude sloučená instituce v rámci ÚKZÚZ spravující agendy obou současných organizací.

„Cílem bylo především ušetřit výdaje státního rozpočtu, snížit počet organizačních složek státu a zároveň snížit i byrokratickou zátěž. Zjednodušíme život zemědělcům, protože po transformaci bude stačit jedna kontrola, která se zaměří na všechny záležitosti, na které doposud byly nutné kontroly dvě. Dohled nad rostlinnými komoditami bude úspornější a přehlednější,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Sloučení nenaruší výkon činností dosud prováděných oběma institucemi, protože dojde pouze k přesunu jednotlivých kompetencí.

„Po dokončení transformace očekáváme do konce roku 2015 úsporu 256 milionů korun, při srovnání s rozpočtem obou institucí v roce 2010,“ řekl Petr Bendl.

ÚKZÚZ je kompetentní ke  správním řízením a výkonu jiných správních činností, odborných a zkušebních úkonů a kontrolních a dozorových činností například v oblastech: krmiv, hnojiv, kontrol podmíněnosti (kontroly Cross-Compliance), kontrol osob podnikajících v  ekologickém zemědělství, registrace odrůd, evidence ovocných sadů, vinohradnictví, ochrany chmele a nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty.

SRS je organizací ochrany rostlin a úřadem odpovědným za výkon rostlinolékařské péče. Působí v oblastech: ochrany rostlin proti škodlivým organismům a poruchám, ochrany proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám do České republiky, podmínek uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin, omezování nepříznivého vlivu škodlivých organismů a přípravků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe