KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Certifikát kvality udělen vietnamské farmě produkující pangasia

15/03/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Nizozemský úřad Aquaculture Stewardship Council udělil certifikát kvality filetům z pangase zpracovávaným nizozemskou společností Queens Products.

Pangasius se v mnoha zemích stal nejrozšířeněji konzumovanou rybou, která pochází většinou z chovu v deltě řeky Mekong ve Vietnamu, kde její roční produkce za posledních 10 let vzrostla z 500 tis. t na 1 500 tis. t. Jedná se o velkou rybu s jemným masem, bez množství drobných kostiček a bez rybího pachu. V Nizozemí se prodává nejlépe jako produkt nizozemské společnosti Queens Products, která věnuje značnou péči bezpečnosti a kvalitě produktů a mj. usiluje o udržitelnost v oblasti rybolovu.

Vzhledem k tomu, že bezpečnost konzumace  vietnamského pangassia bývá často diskutována, zaměřila se společnost Queens na sledování a podporu správných zásad chovu této ryby (čistota vodních zdrojů, nepoužívání antibiotik, přiměřené krmení a šetrné zacházení s rybami) ve Vietnamu, odkud získává tuto surovinu pro své zpracování. Výsledkem je certifikát kvality.

V září 2012 byl nizozemskou Radou pro dozor nad chovem vodních produktů ASC (Aquaculture Stewardship Council) udělen první certifikát pro tento druh ryby, a sice korporaci Vinh Hoan, což je největší vietnamský producent těchto ryb (má 4000 zaměstnanců), který vlastní i zpracovatelský podnik a řídí celý integrovaný produkční řetězec. Společnost byla založena v r. 1997.