KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Budoucnost kvót na cukr v EU

28/03/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Kvóty na cukr jsou stanoveny do r. 2015, politický tlak působí ve prospěch jejich zachování do r. 2020. Podle opozičních hlasů jsou kvóty výhodné jen pro výrobce cukru, ale nevýhodné pro pěstitele, spotřebitele a další výrobce potravin.

Kvótový režim na cukr (a na některé další komodity) existuje v EU již dlouhá desetiletí. Jeho podstatou je to, že EU stanovuje členským státům maximální povolené množství cukru, které se v něm může vyrobit, a státy tuto kvótu rozpočítávají jednotlivým cukrovarům. Kvůli tomu, že kvóta je stanovena nízko, vyhnala EU ceny cukru vysoko.

Současná legislativa, která kvóty nařizuje, vyprší v roce 2015 a Komise navrhla, aby po tomto datu již kvóty na cukr neexistovaly. Proti tomuto návrhu se však postavili evropští výrobci cukru, kteří usilují o pokračování cukerných kvót až do roku 2020.

Evropský parlament při projednávání návrhu hlasoval pro zachování kvót až do roku 2020, aby výrobci neutrpěli značné ztráty s ohledem na investice, které museli vložit. Podle mnohých hlasů však zachování kvót je nevýhodné pro producenty suroviny, spotřebitele a další zpracovatele potravin s obsahem cukru, ale výhodné jen pro výrobce cukru.

Politický tlak působí ve prospěch zachování kvót do r. 2020. Rada ministrů usiluje o to, aby do prosince 2013 byl schválen další balíček ohledně společné zemědělské politiky (CAP), aby nový systém platil od ledna 2014.

Komise navrhla, aby vzhledem k vzestupu cen cukru (v dubnu 2012 se dosáhlo ceny 715 EUR/t cukru, nejvyšší od r. 2006) bylo možno uvést na trh navíc 1,2 mil t. z dovozu i z evropské produkce (nad rámec kvót), a také povolení vývozu 700 000 t navíc v r. 2012/2013.

Další aktuality týkající se  trhu s cukrem a cukrovinkami:

 

 • schválení polyglycitolového sirupu do cukrovinek bez cukru,
 • zvýšení limitu pro aflatoxiny ve fíkách ze 4 na 10 µg/kg na doporučení CAC,
 • vývoj inovovaných cukrovinek (spolupráce univerzit Estonska a Polska) slazených  extraktem rostliny Actinidia z baltské oblasti,
 • zpřísnění inspekcí pro výrobce švýcarské čokolády dovážející do USA,
 • úsilí o zvýšení limitů pro kadmium v čokoládě s cílem usnadnit export kakaa z produkčních zemí,
 • schválení geografického označení původu pro med ze Španělska a sladkých výrobků z Portugalska a Francie,
 • stažení z trhu (v Německu) cukrovinek z USA s parafinovým voskem v ostrých barvách (riziko zadušení dětí – porušení směrnice 87/357/EHS),
 • zveřejnění předběžného seznamu aromat schválených pro cukrovinky, pečivo a ostatní potraviny,
 • opakované posuzování bezpečnosti aspartamu,
 • vydání nejnovější informace EFSA o výskytu akrylamidu ve sladkém pečivu,
 • opatření pro regulaci importu rostlin a pylu kiwi kvůli riziku přenosu nemoci ohrožující celosvětově pěstování kiwi,
 • výzva pro EFSA týkající se zkoumání vlivu neonikotinoidů na mortalitu včel.

Confectionary Production, 78, 2012/2013, č. 9, s. 7-9