KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zvláštní dotace pro farmáře budou rozšířené na zpracování vlastní mléčné produkce

21/02/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

20.2.2013

Tisková zpráva – Vláda schválila návrh Ministerstva zemědělství, podle kterého bude mít nárok na zvláštní podporu podle článku 68 víc zemědělců. Nově totiž dotace budou moci čerpat i farmáři, kteří sami zpracovávají svoji produkci na mléčné výrobky.

Vládou schválený návrh Ministerstva zemědělství vychází z požadavků chovatelů dojnic. Ti dosud nemohli využívat zvláštní dotace na mléko zpracované do vlastních mléčných výrobků. To se změní od 15. března letošního roku, kdy začne platit nové nařízení vlády.

„Návrh Ministerstva zemědělství umožní, aby dotační prostředky podle článku 68 na podporu dojnic, dostali nejenom ti chovatelé, kteří mléko prodávají do mlékáren nebo formou přímého prodeje, ale i ti, kteří mléko od svých dojnic sami zpracují do mléčných výrobků,“řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Rozšíření možnosti pro zemědělce, jak tuto dotaci využít, odpovídá snaze Ministerstva zemědělství podporovat farmáře, aby ve větší míře sami zpracovávali do výrobků suroviny, které vyprodukují.

Formou zvláštních podpor se mezi zemědělce ročně rozdělí téměř 32 milionů eur. Poskytují se také na citlivé sektory chmele, brambor pro výrobu škrobu, telata masného typu a ovce a kozy pasené na travních porostech. Žádosti o tento druh subvencí můžou farmáři podávat v rámci jednotné žádosti do 15. května.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe