KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Změna v povinnostech podnikatelů při dovozu brambor z Polska

01/02/13
viz. zdroj

Zdroj: SRS ČR

Státní rostlinolékařská správa jako zastřešující organizace rostlinolékařské péče v České republice, aktualizovala nařízením závazná opatření směřující k potlačení zavlékání a šíření bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus hlízami bramboru původem z Polska na území České republiky.

Inspektoři Státní rostlinolékařské správy prováděli na základě nařízení proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru z Polska, platného od 22. listopadu 2004 do 21. ledna 2013, kontroly zaměřené na dohledání dodávek brambor z Polské republiky, které musely splňovat požadavky stanovené tímto předpisem. Na základě zlepšujícího se trendu výsledků těchto kontrol (mezi léty 2006 – 2012 bylo ročně provedeno kolem 1150 kontrol, z toho bylo průměrně zjištěno 7 závad ročně), přistoupila Státní rostlinolékařská správa k aktualizaci těchto opatření, což koresponduje s celkovým vývojem situace v této oblasti.

Dne 22. 1. 2013 vešlo v účinnost nové nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru Clavibacter michiganensis. ssp. sepedonicus hlízami bramboru původem z Polské republiky na území České republiky. „Změna oproti původnímu nařízení je především v tom, že podnikatelům odpadá povinnost ohlašovat Státní rostlinolékařské správě zamýšlený přesun partií brambor pocházejících z Polska na místo určení v Česku,“ vysvětluje ředitele SRS Zdeněk Mach a dodává: „Povinnost mít polské brambory označeny osvědčením, které deklaruje negativní výsledek testování na přítomnost původce bakteriální kroužkovitosti bramboru, ale zůstává.“ Toto osvědčení, které vydává polská rostlinolékařská služba, musí být vystaveno pro příslušné sklizňové období a na předepsaném formuláři, který je součástí nařízení. Toto nařízení se vztahuje jak na sadbové, tak i nesadbové brambory.

Původce bakteriální kroužkovitosti brambor je v celosvětovém měřítku považován za jeden z nejvýznamnějších škodlivých organismů pro brambory a ztráty na výnosech mohou dosahovat až 50 %. Bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus je dle platné legislativy klasifikována jako závažný škodlivý organismus, který se sice vyskytuje v Evropské unii, ale jejíž zavlékání a rozšiřování na území EU je zakázáno.

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS

 

Nařízení

Důvodová zpráva