KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Venkov vnímají vážně

28/02/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Uplynulé pondělí bylo pro prezidenta Agrární komory ČR a nezávislého senátora Jana Velebu pestré na témata. Kromě senátních dopoledních jednání totiž navštívil v odpoledních hodinách ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského. S ním se věnoval zejména styčným bodům při uplatňování Programu rozvoje venkova. Jan Veleba se zajímal i o bytovou politiku a informační systémy, které toto ministerstvo koordinuje.

Ministru Jankovskému svěřil i poznatky z návštěv svého volebního obvodu v Pardubickém kraji a cíleně kladl otázky, aby mohl při jednáních se starosty zcela zasvěceně reagovat.

Program rozvoje venkova přišel o velké peníze

Velmi zajímavé jednání proběhlo i v přechodném sídle nově zvoleného prezidenta ČR Miloše Zemana, který do inaugurace má svou kancelář v Loretánské ulici číslo 13 v Praze, nedaleko od Pražského hradu, kam se záhy přemístí. Ani tam se nehovořilo o všeobecných věcech, ale zcela cíleně. Jan Veleba prezidenta Zemana žádal o politikou pomoc při podpoře českých potravin a všeho, co s jejich produkcí souvisí. Vysvětlil zklamání zemědělců z výsledků jednání summitu Evropské unie v Bruselu, na němž se začátkem února jednalo o rozpočtu do roku 2020 a Česká republika kvůli vyjednávacím „schopnostem“ premiéra Petra Nečase přišla o velké peníze. Příliv peněz z Evropské unie do Programu rozvoje venkova klesl o 300 milionů eur, což znamená roční snížení při zahrnutí národního dofinancování o 2,8 miliardy korun. „To je pokles oproti současnému období o dvacet procent,“ dokládal prezidentu Zemanovi na číslech Jan Veleba.

„Čeští zemědělci jsou ze všech 27 zemí Evropské unie jediní, kterým byla obálka Programu rozvoje venkova snížena,“ posteskl si Veleba a předložil jmenovité podpory jednotlivých zemí Evropské unie.
Většině států byla totiž tato obálka, která přímo rozhoduje o konkurenceschopnosti zemědělství, zvýšena: Rakousko +700 mil. eur, Francie +1000 mil. eur, Irsko +100 mil. eur, Itálie +1500 mil. eur, Lucembursko +20 mil. eur, Malta +32 mil. eur, Lotyšsko +100 mil. eur, Litva +67 mil. eur, Estonsko +50 mil. eur, Švédsko +150 mil. eur, Portugalsko +500 mil. eur, Kypr +7 mil. eur, Španělsko +500 mil. eur, Belgie +80 mil. eur, Slovinsko +150 mil. eur a Finsko +600 mil. eur.

Miloš Zeman přislíbil, že si na tento obor najde vždy čas a plánuje pravidelné schůzky se zástupci agrárního sektoru, a to jak z oblasti zemědělství, potravinářství, tak i obchodu. Domnívá se totiž, že je třeba zejména podpořit českou obchodní síť s prodejem tuzemských potravin.

Nový prezident chce podporovat

„Šel jsem za prezidentem Zemanem proto, že čeští politici nekopou dostatečně za české zemědělství. Čeští zemědělci jsou jediní ze všech zemí Evropské unie, kteří přišli v evropském rozpočtu na roky 2014 až 2020 o část peněz na Program rozvoje venkova, konkrétně o tři sta milionů eur, tedy přibližně o sedm a půl miliardy korun,“ prohlásil prezident komory Jan Veleba po schůzce, o níž řekl, že splnila jeho očekávání.

Miloš Zeman ve své době jako premiér dokázal nejen zemědělcům naslouchat, ale když jej ekonomicky přesvědčili o své pravdě, neváhal za ně i zabojovat. A když je zapálený pro určitou dobrou věc premiér země, mělo by to mít i svůj potřebný pozitivní dopad. Totéž platí v případě prezidenta.