KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V České republice bude možné od března porážet krokodýly

12/02/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

8.2.2013

Tisková zpráva – Porážku krokodýlů z farmových chovů a uvádění jejich masa do oběhu umožňuje novela vyhlášky Ministerstva zemědělství. Právní úprava také určuje hygienické a veterinární požadavky na podniky, ve kterých se bude krokodýlí maso a další produkty zpracovávat. Vyhláška, která prošla notifikační procedurou u Evropské komise, začne platit od 1. března.

Novela umožňuje porážení krokodýlů, zpracování jejich masa a živočišných produktů a následný prodej krokodýlího masa. Porážet bude možné pouze krokodýly narozené a odchované v zajetí, a to za podmínek stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Na zdravotní nezávadnost produktů bude dohlížet Státní veterinární správa.

Vyhláška reaguje na úspěšný chov krokodýlů v České republice, kteří už dospěli do jateční velikosti, a také na poptávku po exotických potravinách. Získávání masa a dalších živočišných produktů z farmově chovaných krokodýlů evropská legislativa výslovně neupravuje a dosud neexistovala ani česká právní úprava, která by se touto problematikou zabývala.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe