KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Schodek zemědělského zahraničního obchodu se loni snížil o třetinu

07/02/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

7.2.2013

Tisková zpráva – Obchodní výkonnost českého zemědělství a potravinářství je dobrá. Podle statistických údajů klesl vloni schodek zemědělského zahraničního obchodu přibližně o třetinu ve srovnání s rokem 2011.

Schodek zemědělského zahraničního obchodu byl v loňském roce výrazně nižší než v několika posledních letech. Dosáhl necelých 25 miliard korun, což je v porovnání s rokem 2011 o třetinu méně.

„V roce 2012 rostl agrární vývoz rychleji než dovoz. Tento trend jsme zaznamenali už v předešlém roce. Český agrární obchod je tedy v dobré kondici,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Schodek agrárního obchodu je jen jednou z veličin, podle kterých se posuzuje výkonnost zemědělského vývozu a dovozu. Dalším důležitým a pozitivním ukazatelem je skutečnost, že k razantnímu snížení záporného salda došlo v situaci, kdy se výrazně zvýšil celkový obrat agrárního zahraničního obchodu. V roce 2012 přesáhl obrat zemědělského vývozu a dovozu poprvé 300 miliard korun.

„Čeští zemědělci a potravináři dosáhli historicky vysoké hodnoty ukazatele krytí dovozu vývozem, který překročil 85 %. Nechci výsledky jakkoliv přeceňovat, ale z dosavadních výsledků je jasné, že obchodní výkonnost českého zemědělství a potravinářství je dobrá a vyvíjí se pozitivně,“ uvedl ministr Bendl.

Česká republika patří k otevřeným ekonomikám a dlouhodobě vykazuje záporné saldo zahraničního zemědělského obchodu. Na schodku se ale významně podílí dovoz potravin, které se v českých podmínkách nedají pěstovat, jako je například tropické a subtropické ovoce nebo mořské ryby.

Vývoj ukazatelů AZO ČR v letech 2000 – 2012

Rok Vývoz (V) (mil. Kč) Dovoz (D)(mil. Kč) Obrat   (mil. Kč) Saldo (S) (mil. Kč)

Krytí D/V *)

(%)

Index V **)

předch.rok=100

Index D **)

předch.rok-100

2000 47 729 65 011 112 740 -17 282 73,42 100,00 100,00
2001 49 411 69 228 118 639 -19 817 71,37 103,52 106,49
2002 45 174 69 040 114 214 -23 866 65,43 91,42 99,73
2003 48 805 74 259 123 064 -25 454 65,72 108,04 107,56
2004 61 526 93 822 155 348 -32 296 65,58 126,06 126,34
2005 78 520 103 522 182 042 -25 002 75,85 127,62 110,34
2006 78 542 112 737 191 279 -34 195 69,67 100,03 108,90
2007 96 880 129 333 226 213 -32 453 74,91 123,35 114,72
2008 106 931 131 048 237 979 -24 117 81,60 110,37 101,33
2009 101 708 133 735 235 443 -32 027 76,05 95,12 102,05
2010 105 364 140 008 245 372 -34 644 75,26 103,59 104,69
2011 120 381 156 674 277 054 -36 293 76,84 114,25 111,90
2012 147 152 172 036 319 188 -24 884 85,54 122,24 109,81

Zdroj: ČSÚ, únor 2013

*)          krytí dovozu vývozem udává poměr, v jaké míře vývoz v konkrétním segmentu finančně pokryje dovoz v tomto segmentu

**)        Indexy jsou poměrná veličina udávající dynamiku vývoje daného ukazatele vztaženou k určitému období v minulosti (v tomto případě vždy k předcházejícímu roku)

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe