KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Petr Bendl: Nastavení stejných podmínek systému plateb v rámci Společné zemědělské politiky pro staré i nové členské státy je pro Česko klíčové

28/02/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

26.2.2013

Tisková zpráva – Nastavení pravidel pro přímé platby zemědělcům v rámci nové Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013 a otázkám transparentnosti a zveřejňování údajů o příjemcích evropských dotací je věnováno včerejší a dnešní jednání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Zástupci evropského zemědělství debatují rovněž o rybolovných otázkách a o klamavém označování produktů s hovězím masem.

Ministr Bendl na jednání Rady řekl, že nové členské státy by měly mít stejné podmínky nastavení systému přímých plateb v rámci SZP jako staré členské státy. Nový systém vyplácení přímých plateb v EU by tak měl vést k nastavení rovných podmínek využitelnosti jednotlivých opatření pro všechny členské státy, a odstranit tak historické nerovnosti.

 „Nemělo by se tedy stát, že v některých zemích bude výše platebních nároků jednotná podle výměry zemědělské půdy a v jiných budou zachovány významné historické rozdíly. Evropská komise musí stanovit pevný termín, od kterého budou platby pro evropské zemědělce stanoveny podle jednoho principu a ve spravedlivé výši,“ řekl ministr Bendl. 

Rada se zabývala i posílením veřejné kontroly využívání peněz z evropských zemědělských fondů. Navrhuje zveřejňovat detailnější informace o příjemcích evropských zemědělských dotací a vyplacených podporách.

„Česká republika dlouhodobě zastává co nejtransparentnější přístup a považuje tak posílení veřejné kontroly využívání prostředků z evropských zemědělských fondů za legitimní,“ uvedl Petr Bendl.

Jako aktuální bod bylo na program Rady pro zemědělství a rybářství zařazeno klamavé označování produktů s hovězím masem, které ve skutečnosti obsahovaly i koňské maso. Problém špatného označování koňského masa v potravinách se dotýká i České republiky.

„Budu trvat na neprodleném zjištění zdroje původu klamání, důkladném prošetření a postizích pro subjekty zodpovědné za nastalou situaci,“ řekl Bendl.

Současný, na evropské úrovni koordinovaný, monitoring potravin a koňského masa nechápe Česká republika jako substituci stálého dozoru nad potravinami, ale jeho doplnění a ČR se tímto doporučením bude řídit.

„Do budoucna pak očekávám kroky, které povedou k eliminaci podobných případů. Systém by měl umožnit lepší sdílení a včasné vkládání informací s jejich následnou vymahatelností dozorovými orgány. Jsem přesvědčen, že by Komise měla klást daleko větší důraz na systémový a koordinovaný přístup k úředním kontrolám v rámci jednotného trhu. Současná pravidla zaměřená striktně na oblast zdravotní nezávadnosti by se do budoucna mohla rozšířit i na kontrolu kvality,“ uvedl Bendl.

Na okraj zasedání Rady pro zemědělství a rybářství se ministr Petr Bendl setkal s polským protějškem, Stanislawem Kalembou. Pozval ho na návštěvu České republiky, aby s ním prodiskutoval aktuální otázky spojené s kvalitou potravin v rámci unijního trhu.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství