KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Osivo úředně nezapsaných odrůd – aktuální seznam

21/02/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚKZÚZ