KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oprava Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků pro 18. kolo příjmu žádostí

22/02/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

21.2.2013 – Ministr zemědělství dne 20. února 2013 schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele. V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 18. kola příjmu žádostí, byl v podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků v příloze č. 3 Preferenční kritéria uveden nesprávný postup přidělení bodů u preferenčního kritéria č. 13.

Ve vysvětlivce k preferenčnímu kritériu č. 13 „Výše výdaje/ů, ze kterého/kterých je stanovena dotace, u každého kódu (případně nižší úrovně výdaje) činí maximálně 65%, 75% nebo 85% z maximální hodnoty výdaje, na který může být poskytnuta dotace dle přílohy č. 5 Pravidel“ bylo nedopatřením uvedeno, že u projektu, kde vypočtený poměr (procento) spadá do více kategorií, je maximální míra bodování pro projekt určena nejnižším poměrem (procentem).
 
V zájmu objektivního a logického přístupu k posuzování projektů byl text vysvětlivky ke kritériu č. 13 změněn následujícím způsobem:
 
Původní znění:
 
V případě projektu, kde vypočtený poměr (procento) spadá do více kategorií, je maximální míra bodování pro projekt určena nejnižším poměrem (procentem).
 
Nové znění:
 
V případě projektu, kde vypočtený poměr (procento) spadá do více kategorií, je maximální míra bodování pro projekt určena nejvyšším poměrem (procentem).