KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně

12/02/13
viz. zdroj

Odborný kurz se koná v termínu 27.-28.2.2013 ve Střední škole služeb a SOU Kadaň, 5. května 680

Střední odborná škola služeb a SOU Kadaň,
5. května 680, příspěvková organizace

Pořádá  na základě pověření MZe ČR č.j. 2211/2013 – MZE – 17013

Odborný kurz

"Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně"

podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 206/2012 Sb. O odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se podílejí na přímé aplikaci přípravků, jejich přepravě,   či přípravě postřikové jíchy, skladování, pro obsluhu mořiček, nebo jiný pomocný personál, který přichází s těmito látkami do bezprostředního styku.

Termín kurzu:  27. – 28. února 2013

Středa: 9.00 – 16.00 hod.
Čtvrtek: 9.00 – 14.00 hod

Celková délka kurzu 12 hodin.

Na konci kurzu účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.                                   

Platnost osvědčení je 5 let od data konání kurzu.

Cena kurzu: 500,- Kč. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.

Platba proběhne v hotovosti před zahájením kurzu. Při větším počtu účastníků  je možno platit převodem na číslo účtu: 2163220277/0100, VS 17013.

Přihlášky je možné podávat:
e-mailem na  adrese: amoskadan@volny.cz
nebo písemně na adresu: Střední odborná škola služeb a SOU,  5.května 680, 432 01 Kadaň

Další informace na tel. čísle: 777 630 966 – Ing. Ivana Boudová

Přílohy: 

1. Přihláška pro jednotlivce

2. Přihláška hromadná

3. Pověření ke konání kurzů