KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obnovitelné energie – motor zaměstnanosti

21/02/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Od roku 2004 vznikl v oblasti obnovitelných energií velký počet pracovních míst.

V Německu bylo v roce 2011 v oblasti obnovitelných zdrojů energie zaměstnáno 381 600 osob. Ve srovnání s rokem 2004 tak byl počet osob činných v této branži v roce 2011 více než dvojnásobný.

Počet pracovníků v oblasti obnovitelných energií se v minulých letech více než zdvojnásobil. Zatímco se podíl osob činných v tomto sektoru v roce 2004 pohyboval okolo 0,41 %, v roce 2011 to bylo již 0,93 % všech pracovníků, což odpovídá počtu 381 600 osob.

To vyplývá z reakce spolkové vlády na velký průzkum frakce SPD zaměřený na energetickou změnu. V rámci tohoto průzkumu se opozice dotazovala na náklady nové energetické politiky pro spotřebitele a podniky.

Vláda ve své reakci poukázala na to, že stanovení efektu pracovních míst a růstu energeticko-politických opatření je velmi komplexní a vyžadovalo by rozsáhlejší celohospodářský model. Na základě studie bylo pro roky 2009 až 2010 zjištěno zvýšení počtu pracovních míst přibližně o 70 000 až 90 000 v důsledku rozvoje obnovitelných energií. (AgE)

http://www.agrarheute.com/arbeitsplaetze-erneuerbare-energien