KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový systém vyhodnocování zakázaných pesticidů v ČR

08/02/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚKZÚZ

Ve dnech 21.-22. ledna 2013 se konal ve švýcarském výzkumném ústavu FiBL Frick za účasti expertů ÚKZÚZ úvodní workshop mezinárodního projektu „Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)".

Rozšíření ekologického zemědělství (EZ) a prodeje biopotravin v EU klade nové požadavky na kontrolu tohoto způsobu hospodaření v celé Evropské unii.

Výhodné dotace a vyšší výkupní ceny bioprodukce stále motivují nové zemědělce k přechodu na tento systém hospodaření. Tradiční kontrola je stále zaměřena na garanci a kontrolu procesů povolených v EZ, tedy celého produkčního postupu – od pole až na stůl.

Ani ekologickému zemědělství a prodeji biopotravin se bohužel nevyhýbají podvody a nedodržování pravidel. Spotřebitelé jsou zejména citliví na přítomnost nepovolených pesticidů v biopotravinách – tedy látek, jejichž nepoužívání je hlavním argumentem pro EZ a biopotraviny.

To si uvědomuje i Evropská komise, která nabádá členské státy ke stéle častějšímu odběru vzorků a stanovování reziduálních látek v celém procesu produkce biopotravin pro odhalování porušování pravidel. Problém je v tom, že zatím není v EU jednotný výklad jak výsledky analýz vyhodnocovat a prokazovat zavinění ekologických zemědělců a potravinářů.

Proto se ÚKZÚZ zapojil do mezinárodního projektu: „Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)", jehož cílem je vytvořit pro ČR jednotný výklad této problematiky.

Pracovníci ÚKZÚZ se ve dnech 21.-22. ledna zúčastnili úvodního workshopu, který se konal ve výzkumném ústavu pro EZ FiBL ve švýcarském Fricku.

Kromě exkurzí a seznámení se se zkušenostmi v této problematice ve Švýcarsku a v EU navrhli účastníci semináře podle návrhu FiBL metodu vyhodnocování rezidují v EZ pro ČR. Princip navržené metody spočívá ve stanovení limitů pro pesticidy v procesech EZ, který nesmí ani v nezaviněných případech překročit 10% z povolených limitů pro konvenční zemědělství. Součástí navržené metody je přezkum, stanovování nápravných opatření a individuální posuzování. Metody vychází ze směrnice BNN a bude rozpracována i na rostlinný materiál a půdu v EZ. Přijetí nové metodiky ÚKZÚZ je plánováno na květen 2013.

Fotogalerie

Vystavila: Ivana Kršková, Kancelář ústavu – PR, tel. 543 548 206, 737 267 642