KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení proti dalšímu rozšíření bázlivce kukuřičného v České republice

01/02/13
viz. zdroj

Zdroj: SRS ČR

Státní rostlinolékařská správa vydala nařízení, kterým stanovila opatření k ochraně proti šíření bázlivce kukuřičného. Tento brouk může představovat vážnou hrozbu pro produkci kukuřice z hlediska možných hospodářských ztrát.

Vydané nařízení, které vešlo v účinnost ke dni 29. 1. 2013, vymezuje okresy a katastrální území, v nichž platí mimořádná rostlinolékařská opatření, která mají za cíl zpomalit další šíření bázlivce kukuřičného do dosud nezamořených oblastí České republiky a Evropské unie. 

 „V těchto územích mohou podnikatelé pěstovat kukuřici jen za předpokladu, že na daném pozemku nebyla pěstována kukuřice v předešlém roce,“ vysvětluje nařízená opatření ředitel SRS Zdeněk Mach a dodává: „Pokud byla kukuřice pěstována na pozemku i v předchozím roce, musí pěstitel zajistit účinné ošetření insekticidy proti bázlivci kukuřičnému, a to buď namořením osiva nebo aplikací půdního insekticidu proti jeho larvám, nebo správně načasovanou insekticidní clonou zaměřenou proti dospělcům,“ uzavírá Zdeněk Mach. Insekticidní ošetření proti dospělcům se provádí na základě oznámení signalizace, které vydává a uveřejňuje místně příslušný oblastní odbor Státní rostlinolékařské správy na úřední desce.

Vydaná mimořádná rostlinolékařská opatření se vztahují na podnikatele, kteří v rámci svého podnikání pěstují kukuřici v okresech Benešov, Beroun, Český Krumlov, Jičín, Kladno, Klatovy, Mělník, Mladá Boleslav, Náchod, Nymburk, Písek, Praha hl. m., Praha-východ, Praha-západ, Prachatice, Příbram, Semily, Strakonice, Tábor, Trutnov a v katastrálním území 750204 Slavíkovice a 782076 Vílov v okrese Domažlice a v katastrálním území 761737 Sýkořice v okrese Rakovník.

Bázlivec kukuřičný je brouk z čeledi mandelinkových, původem ze Severní Ameriky. Do Evropy byl tento brouk zavlečen zřejmě v druhé polovině devadesátých let minulého století. Hlavní škody působí larvy na kořenech kukuřice. Napadené rostliny poléhají nebo jsou výrazně deformované, často ohnuté do tvaru „husího krku“ a za větru se vyvracejí a odumírají. U silně napadených porostů mohou ztráty dosahovat 80 – 100 %, obvykle se však pohybují v rozmezí 10 – 15 %.

Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS

 


 

Důvodová zpráva k nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti rozšíření bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera), č.j. SRS 003490/2013, ze dne 23. 1. 2013

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti rozšíření bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) BazlivecKukuricniNariz.pdf