KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na mapách je mor

21/02/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Státní veterinární správa připravila pro chovatele včel mapu, ze které je patrné, jaká je aktuální nákazová situace, pokud jde o mor včelího plodu. Lze ji nalézt na http://www.svscr.cz/index.php?art=5814

Mor včelího plodu je na území České republiky, podobně jako na území jiných evropských zemí, známou nákazou, která trápí včelaře bez ohledu na počet chovaných včelstev nebo způsob jejich chovu. Hrozba zavlečení moru do včelstev udržuje Státní veterinární správu i včelaře v neustálé pozornosti.

Původce moru včelího plodu je vysoce odolný proti běžným metodám likvidace, zejména jeho spóry, které zůstávají virulentní po mnoho let. Proto si včelaři dávají pozor na možnou kontaminaci včelstev, úlů nebo pomůcek a nástrojů, které přicházejí do styku se včelami. Jednou z přirozených cest šíření nákazy je zalétávání včel do nemateřských úlů, či loupeže, kdy silnější včelstva zejména na sklonku léta „vyloupí“ medné zásoby slabších včelstev. Významnou cestou šíření nákazy jsou však také přesuny včelstev, oddělků nebo nástrojů a pomůcek z nedůvěryhodných zdrojů.

Právě pro rychlou a účinnou informaci o aktuální nákazové situaci na celém území republiky, jsme připravili na webových stránkách SVS mapu. Mapa zobrazuje bodově aktuální ohniska nákazy a vymezená ochranná pásma, ve kterých platí zvláštní režim pro všechny chovatele včel. Jednotlivá opatření, která řídí tento režim, jsou vydávána formou mimořádných veterinárních opatření krajskými veterinárními správami Státní veterinární správy a mají za cíl zamezení šíření nákazy do okolí.

Mapa se aktualizuje každou hodinu a zdrojovými daty je informační systém Státní veterinární správy. Mapu je možné zobrazit na webových stránkách Státní veterinární správy http://www.svscr.cz/index.php?art=5814 a samozřejmě ji lze vytisknout.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS, by tento způsob informování měl přispět k omezení dalšího šíření nebezpečné nákazy včel – moru včelího plodu.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS