KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Je v zájmu České republiky udržet si konkurenceschopnost na trhu s cukrem

06/02/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

4.2.2013

Tisková zpráva – Problematice cukerných kvót byl věnován dnešní kulatý stůl na Ministerstvu zemědělství. Mimořádné jednání o klíčových otázkách tohoto významného sektoru se zástupci nevládních organizací a Skupiny uživatelů cukru ČR inicioval ministr zemědělství Petr Bendl, protože diskusi s nimi považuje za přínosnou pro další postup při projednávání v Evropské unii.

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu podpořil na svém lednovém zasedání prodloužení cukerných kvót až do roku 2019/2020. Staví se tak proti původnímu návrhu Evropské komise (EK) z podzimu roku 2011, který uvažuje zrušit kvótový systém na cukr s účinností od roku 2015/2016.

„Předpokládané zrušení kvótového režimu a oddělené platby za cukr bude zásadní změnou pro celý sektor. Je zapotřebí se dopředu zamyslet nad budoucím vývojem. Jak podpoříme naše pěstitele a producenty, aby měli srovnatelné podmínky jako jejich konkurenti v Unii i třetích zemích. A také, jak současně zajistíme možnost nákupu cenově přijatelného cukru pro jeho hlavní zpracovatele v Česku,“řekl ministr Petr Bendl.

Podle Ministerstva je v zájmu ČR udržet si konkurenceschopnou výrobu cukru, a tím si i při uvolnění trhu zajistit vliv na vývoj cen cukru v okolních zemích. „Není nutné se bát postupné liberalizace trhu s cukrem, ale je nutné se na ni připravit a využít historicky dobrých zkušeností českých pěstitelů a zpracovatelů cukrovky. Udržení dobré pozice na trhu by mělo pomoci i vhodné nastavení podpor tak, jak bylo nedávno představeno v dlouhodobé Strategii pro růst na období 2014 až 2020,“ uvedl ministr Bendl.

Od 60. let 20. století existuje v EU Společná organizace trhů (SOT) upravující pěstování cukrové řepy a výrobu cukru. EK navrhla v podstatných částech s účinností od roku 2015/2016 SOT zrušit. Současně by měla být zrušena i oddělená platbu za cukr v souvislosti se změnou financování Společné zemědělské politiky. Kvóta cukru je vázána na cukr, tedy na konečný výrobek vznikající v cukrovaru, a proto se přiděluje cukrovaru jako výrobci cukru, nikoli pěstiteli řepy.

Dnešního kulatého stolu se spolu s ministrem Petrem Bendlem zúčastnili také náměstek ministra pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství Jiří Mach, předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha, zástupce Agrární komory ČR, Potravinářské komory ČR, představitelé Svazu pěstitelů cukrovky ČR, představitelé Českomoravského cukrovarnického spolku, zástupci Skupiny uživatelů cukru (Kofoly ČeskoSlovensko, Coca-Coly ČR, společnosti Karlovarské minerální vody, zástupce Polabských mlékáren, zástupce Agrofertu) a další.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe